Användningsområden

Beroende på markförhållanden, typ av byggnad eller grund så kan monteringen se olika ut och skilja sig från standardutföranden. Nedan har vi sammanställt lösningar för olika typer av grunder inom olika användningsområden samt tips på lösningar kring grundläggning.

Sutterang-600px

Grund till källare och sutteräng

Källarväggar utsätts för jordtryck och det finns en risk att väggen trycks in. Detta kan undvikas genom att göra en bra förankring mellan grunden och väggen. Läs mer

Friggebod-Spjalko-860px

Grund till attefall- och fritidshus

Ett attefallshus är ett hus på maximalt 25 m2. Den som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett sk attefallshus på maximalt 25 m2 med förenklade bygglovsregler. Som materialleverantör till grunder har vi tagit fram olika lösningar för grunder till attefallshus. Läs mer

Tillbyggnad-860px

Tillbyggnad av hus med befintlig krypgrund

Vid uteluftsventilerade krypgrunder, sk torpargrunder, ska kryputrymmet ventileras med uteluft. Vid tillbyggnad av befintlig krypgrund finns det en del saker som man bör tänka på för att behålla erforderlig ventilation, minska köldbryggor etc. Läs mer

Renovering av krypgrund

Oisolerade krypgrunder kan under perioder få väldigt hög fuktnivå i kryputrymmet. I vissa fall kan detta leda till fuktskador på bjälklaget. Ett alternativ för att minska fukten är att tilläggsisolera kryputrymmet. Om bjälklaget har blivit fuktskadat kan man antingen byta ut bjälklaget eller göra om grunden till en platta på mark. Läs mer

Industrihall-860px

Grund till industrihall

Grunder till industrihallar kan ha höga laster på plattan eftersom det ofta ska förvaras tunga fordon eller maskiner i hallen. Även konstruktionen på hallen kan påverka lasterna i kantbalken. Armering, cellplastkvalitet och tjocklek på betongplattan måste anpassas efter byggnadens laster. Läs mer

L-element-lagenergi-860px

Grund till lågenergi- och passivhus

Lågenergi- och passivhus har högre krav på isolering och U-värdet genom kantbalken ska vara så lågt som möjligt. ISOGRUND Lågenergigrund är ett L-element med en flexibel köldbryggebrytare särskilt anpassad för lågenergi- och passivhus. Grunden ger förstärkt isolering av kantbalken och bryter köldbryggan vid tegelfasad. Detta ger en mycket värmeisolerande grund med lågt U-värde vilket lämpar sig väl för energieffektiva hus.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.