Grund till industrihall

 

Platta på mark

Den vanligaste grundlösningen för industrihallar är platta på mark. Det som framförallt skiljer sig mellan en grund till industrihall och en villagrund är hur lasterna kommer ner på grunden och storleken på lasterna. Vid en industrihall behövs konstruktionsritningar. Dessa ritningar tas fram av en konstruktionsfirma och utifrån dessa ritningar kan vi offerera grundmaterial.

Här kan du läsa mer om platta på mark ▸

Grundläggning av industrihall i Lomma.

Förstärkning av kantbalk vid punktlaster

Många industrihallar är uppbyggda med stålreglar. Där stålpelarna kommer ner i kantbalken blir det ofta stora punktlaster och kantbalken behöver förstärkas på dessa ställen. Ofta kan leverantören av hallen ange hur stora dessa punktlaster blir och lasterna används som underlag för att ta fram grundkonstruktionen. 

Förstärkning av grundplatta för industrihall

Det man även måste ta hänsyn till vid grundläggning av en industrihall är hur tungt belastad betongplattan kommer att bli, exempelvis hur tunga maskiner eller bilar som ska förvaras i hallen. Denna belastning kan uppskattas i ton/m2. Vid större belastningar av plattan kan antingen betongplattan göras tjockare alternativt kan armeringsnätet bytas ut mot ett grövre nät. Tjockleken på betongplattan till en industrihall kan variera mellan 100 och 200 mm beroende på belastning.

Vi kan hjälpa till med grundsektioner till förstärkta grundplattor för angivna laster vid beställning av material från oss.

Infästning av vägg

En aspekt att ta hänsyn till när man väljer höjd på kantelement är hur hög betongkantbalk som krävs för att kunna fästa in betongbultarna som förankrar väggen. Denna information brukar leverantören av hallen kunna tillhandahålla.

Förstärkning av portöppningar

Alla portöppningar där bilar ska kunna köras in kan med fördel förstärkas med kantjärn. Kantjärnet har rundad kant som ger en mjuk övergång vid fordonstrafik.

Kantjärn till förstärkning av portöppning.