Grund till industrihall

Den vanligaste grundlösningen för industrihallar är platta på mark. Det som framförallt skiljer sig mellan en grund till en industrihall och en grund till en villa är hur lasterna kommer ner på grunden och storleken på lasterna.

En grund till en industrihall kan behöva förstärkas både i kantbalken och betongplattan.
En industrihall kan behöva förstärkt kantbalk och grundplatta.

Förstärkning av kantbalk vid punktlaster

Många industrihallar är uppbyggda genom att några pelare längs varje långsida håller upp konstruktionen. Där dessa pelare kommer ner i kantbalken blir det ofta stora punktlaster och kantbalken behöver förstärkas. Ofta kan leverantören av hallen ange hur stora dessa punktlaster blir och därefter kan vi hjälpa till med grundsektioner på hur förstärkningen ska göras vid beställning av material från oss.

Förstärkning av grundplatta för industrihall

Det man även måste ta hänsyn till vid grundläggning av en industrihall är hur tungt belastad betongplattan kommer att bli, exempelvis hur tunga maskiner eller bilar som ska förvaras i hallen. Denna belastning kan uppskattas i ton/m2. Vid större belastningar av plattan kan antingen betongplattan göras tjockare alternativt kan armeringensnätet bytas ut mot ett grövre nät.

Tjockleken på betongplattan till en industrihall kan variera mellan 100 och 200 mm beroende på belastning.

Kantjärn till förstärkning av portöppning.
Kantjärn till förstärkning av portöppning.

Vi kan hjälpa till med grundsektioner på förstärkta grundplattor vid angivna laster vid beställning av material från oss.

Infästning av vägg

En aspekt att ta hänsyn till när man väljer höjd på kantelement är hur hög betongkantbalk som krävs för att kunna fästa in betongbultarna som förankrar väggen. Denna information bör kunna fås av leverantören av hallen.

Förstärkning av portöppningar

Alla portöppningar där bilar ska kunna köras in kan med fördel förstärkas med kantjärn. Kantjärnet har rundat kant som ger en mjuk övergång vid fordonstrafik.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. Om du vill ha en offert på grundmaterial för en industrihall kan du fylla i vårt vårt formulär för prisförfrågan. Under övriga kommentarer kan du ange att det är en industrihall samt hur tunga bilar, maskiner etc som kommer att förvaras i hallen.