Grund till större modulbyggen

 

Vi levererar grundsystem för större modulbyggen som t ex förskolor, skolor mm. En sådan byggnad består av flera moduler och varje modul har ett fribärande bjälklag. Den vanligaste lösningen för denna typ av byggen är inneluftsventilerad krypgrund. 

Vårt krypgrundssystem består av lätta isolerade balkar som kan monteras för hand utan kranbil. Vi levererar även med markisolering, plastfolie och andra tillbehör som behövs för att montera grunden. Utifrån objektets grundritning gör vi en balkplan och tillverkar grundbalkar i rätt mått så att inga balkar behöver kapas på plats. När balkarna ställts på plats gjuts de ihop i skarvarna. Denna betong kan blandas på plats.

Inneluftsventilerad krypgrund till förskola.

Grunden görs tät genom att plastfolien dras upp över balkkanten. Kryputrymmet i grunden ska ventileras. Vid större byggen samordnas grundens ventilation med övriga husets ventilation och detta görs oftast av den som är ansvarig för ventilationen till projektet.

Här kan du läsa mer om inneluftsventilerad krypgrund