Balkgrund för platta på mark / Materialpaket

Balkgrund för platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. Balkgrund för platta på mark är en lösning som istället för traditionella kantelement består av prefabricerade balkar som kantbalk. Den riktar sig mot självbyggare men även våra erfarna byggföretagskunder använder denna grund. Innanför balkarna placeras cellplast och därefter gjuts en armerad betongplatta. Fördelarna med balkgrund är att de är bättre isolerade samt att det går åt mindre betong än med traditionella kantelement. Balkarna är dessutom prefabricerade vilket gör monteringen enkel.

Materialpaket – Tjälldén Balkgrund

Frakt ingår då materialpaketet är märkt ’Fritt byggplats’ som leveransvillkor. Materialpaketet fraktas till bygget med lastbil.

Balk med urtag (ytterkant)

Grundbalkarna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. På sidorna har balkarna urtag. Balkarna placeras runt ytterkanten av grunden. Balkarna har måtten 1200×200 mm (LxB) och finns i höjderna 300, 400 och 500 mm.

Hörnbalk

En hörnbalk har urtag på ena sidan och en gjuten gavel på den andra sidan samt ett urtag på den inre långsidan.

Passbitar

Standardbalkarna kompletteras med passbitar som specialtillverkas efter grundens mått för varje specifikt objekt. Passbitarna är numrerade och ska placeras enligt grundritningen.

Stödplatta med hål 500×350

Stödplattorna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Stödplattorna har ett hål som ska placeras under varje balkskarv. Balkarna och stödplattorna gjuts ihop. Stödplattorna finns i höjderna 100 och 200 mm.

Cellplastblock 700×350 mm

Cellplastblock placeras mellan stödplattorna. Cellplastblocken finns i höjderna 100 och 200 mm beroende på vilken stödplatta som används.

Justeringsbrickor

Höjden på balkarna kan justeras med hjälp av justeringsbrickor som placeras mellan stödplatta och balk.

Markisolering 300 mm

Inne i grunden fylls utrymmet med vanligtvis 300 mm cellplast (100 mm x 3 lager). Cellplastspik för att fästa ihop markskivorna medföljer.

Armeringsnät

Ovanpå cellplasten läggs armeringsnät som ska gjutas in i betongplattan. Armeringsnäten placeras på medföljande armeringsdistanser.

Grundritning

Till varje objekt ritas en grundplan upp.

Balkgrund för platta på mark