Dräneringsskiva / Materialpaket

Dräneringsskiva

Fukt i källare kan ha flera olika orsaker. En källare kan bli fuktig ifall dräneringsrören blivit igensatta eller om dräneringen är felaktigt utförd. En annan anledning är att det inte finns något dränerande skikt utanför källarväggen. En källare med en oisolerad källarvägg upplevs ofta som fuktig då betongen suger åt sig markfukten. Genom att dränera om dvs byta ut dräneringsrören och samtidigt isolera med en dräneringsskiva på utsidan av källaren blir källaren bättre isolerad och mindre fuktig. Dessutom kan man minska energiåtgången.

En källare ska alltid isoleras på utsidan och marken ska luta bort från huset. I samband med en omdränering och tilläggsisolering av källarytterväggarna under mark kan det vara lämpligt att även förstärka isoleringen av källarytterväggen ovan mark.

Innehåll

Materialpaket – Thermodrän Dräneringsskiva

Frakt ingår vid samlastning med vårt grundpaket.

Thermodrän dräneringsskiva

Thermodränskivan är gjord i det grå isoleringsmaterialet Super EPS och är diffusionsöppen vilket innebär att skivan är dränerande samt har god isoleringsförmåga.

Superdran membranisolering 430H

Membranisolering

Membranisolering är ett tätskikt som förstärker grundmurens fuktskydd.

Dukstift

Dukstift i plast används för att fästa fiberduken på dräneringsskivan.

Superdran isoleringshallare 430H

Isolerhållare

Isolerhållare i plast används för mekanisk infästning av dräneringsskivorna.

Styrningsplugg

Styrningspluggen används för att sammanfoga dräneringsskivorna.

Superdran lim-430H

Lim

Lim kan användas tillsammans med isolerhållare för att fästa dräneringsskivorna i grundmuren.

Superdran-fiberduk-430H

Fiberduk

Fiberduken förhindrar finkornigt material att tränga in i dräneringsskivan. Fiberduken fästs med dukstift. Thermodränskivan kan även fås med fiberduken färdigmonterad.

Topplist

Topplisten placeras som avslut i ovankant på Thermodränskivan.

Avslutningslist

Plastlist som monteras på toppen av dräneringsskivan. Den kan vikas och användas till flera isolertjocklekar.

Superdran slagnit-430H

Slagnit

Slagnitar används för att fästa avslutningslisten i betong, tegel eller sten.

Superdran-Butyl-430H

Tätmassa

Tätmassa används för att täta mellan avslutningslist och vägg så att inte vatten kan rinna in. Tätmassan är mjuk och flexibel.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgift kan du skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Alla bilder på denna sida är från ©Jackon

Dräneringsskiva