Golvvärme i betongplatta / Montering

Golvvärme i betongplatta

Vattenburen golvvärme i betongplatta innebär att golvvärmerören gjuts in i betongen när man lägger en platta på mark-grund eller på ovanvåning då huset har ett mellanbjälklag av betong. Det är viktigt att ha ett välisolerat underlag för att ta tillvara på så mycket av värmen som möjligt. Isolering bör vara minst 200 mm cellplast under plattan. För hög effektivitet rekommenderas 300 mm isolering.

Innehåll

Montering – Golvvärme i betongplatta

Objektsanpassad golvvärmeritning med dimensionering bifogas vid leverans av golvvärmematerialet. Ritningen skickas även som pdf.

Här kan du ladda ner Monteringsanvisning för golvvärme i betongplatta.

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se

Golvvärme i betongplatta