Golvvärme vid renovering / Materialpaket

Golvvärme vid renovering

Vid renovering av en grund eller ett golv kan vattenburen golvvärme läggas in. Vilken typ av system man väljer att lägga in beror på förutsättningarna i huset. Flytande golv är ett materialpaket som är framtaget för att passa där det redan finns ett befintligt golv och passar därför bra vid renovering. Dock kan även golvvärme för betongplatta och golvvärme för träbjälklag användas vid renovering.

Innehåll

Materialpaket – Golvvärme med flytande golv

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder där vattenburen golvvärme är en del av paketet då detta önskas. I golvvärmepaketet ingår alltid frakt och det levereras i samarbete med Thermotech.

Golvvarme-Flytande-600H

Flytande golv

Det som ingår i materialpaketet och som läggs på befintligt golv eller bjälklag är spårade cellplastskivor, vändskivor, aluminiumplåtar för värmespridning samt golvvärmerör. Golvvärmerören är som standard 17 mm. Den underliggande cellplastskivan kan fås i olika tjocklekar beroende på vilken bygghöjd som föredras. Systemet finns i tjocklekarna 18, 30, 50 och 70 mm.

Golvvarmefordelare-600H

Golvvärmefördelare

I materialpaketet ingår även en fördelare. Fördelaren är i rostfritt stål och levereras komplett monterad. Fördelaren har som funktion att koppla samman alla slingor samt att fördela det varma vattnet till de olika rummen. Det finns fördelare från 2-12 slingor. Fördelaren är direkt monterbar mot alla shuntar.

Rumsreglering

Termostaterna monteras på väggen och har som funktion att styra värmetillförseln till golvet genom att öppna och stänga fördelarens ställdon. Som standard offererar vi trådbunden rumsreglering i vit kulör. Vid nybyggnation är det vanligast med trådbunden rumsreglering och vid renovering av befintligt hus kan det vara smidigare med trådlös rumsreglering. Rostfri kulör är ett tillval. Trådlös rumsreglering kan offereras separat.

Golvvarmeritning-600H

Objektsanpassad golvvärmeritning

Vid beställning görs en golvvärmeritning på hur golvvärmerören ska läggas i de olika rummen. Golvvärmeplanen görs efter husets planlösning. En mapp med golvvärmeplan samt beräkningar av flödesinställningar medföljer leveransen. Kunden kan dessutom få kontakt med en av Thermotechs golvvärmespecialister för att gå igenom alla nödvändiga detaljer för sitt objekt.

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se
Alla bilder på denna sida är från © Thermotech Scandinavia AB

Golvvärme vid renovering