Golvvärme vid renovering / Montering

Golvvärme vid renovering

Vid renovering av en grund eller ett golv kan vattenburen golvvärme läggas in. Vilken typ av system man väljer att lägga in beror på förutsättningarna i huset. Flytande golv är ett materialpaket som är framtaget för att passa där det redan finns ett befintligt golv och passar därför bra vid renovering. Dock kan även golvvärme för betongplatta och golvvärme för träbjälklag användas vid renovering.

Innehåll

Montering – Golvvärme med flytande golv

Objektsanpassad golvvärmeritning med dimensionering bifogas vid leverans av golvvärmematerialet. Ritningen skickas även som pdf.

Här kan du ladda ner
Monteringsanvisning för golvvärme med flytande golv 8-12-18 mm
Monteringsanvisning för golvvärme med flytande golv 30-50-70 mm

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se

Golvvärme vid renovering