Platta på mark – Garage / Frågor & Svar

Platta på mark – Garage

Vid grundläggning för garage används i princip alltid platta på mark. I garage har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Önskas golvvärme i garaget är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering även i garaget.

Innehåll

Frågor & Svar – Platta på mark – Garage

Vilket är den vanligaste grundlösningen för garage?

Den vanligaste lösningen för garage är en platta på mark med 300 mm höga element och 200 mm isolering. Om det ska vara ett välisolerat garage med golvvärme kan det vara lämpligt att gå upp till 300 mm isolering.

Hur gör jag för att förstärka grunden vid portöppningen till garaget?

En bra lösning är att skära ner elementets ovankant i portöppningen med 60 mm. Sätt sedan en träform i portöppningen vid gjutning och låt betongen gå ut mot den formen vid gjutning. För att undvika att vatten tränger in under porten är det lämpligt att skapa ett fall på 10 mm från insida yttervägg till utsida kantelement. Se ritning under konstruktion.

Vad ingår i ett materialpaket för platta på mark till garage?

Vi offererar vanligtvis tre materialpaket; grund-, armerings- och golvvärmepaket. I grundpaketet ingår kantelement, markisolering och tillbehör. I armeringspaketet ingår armering till plattan (armeringsnät) och kantbalken (armeringsjärn). I golvvärmepaketet ingår rör, monteringsdetaljer, rumsreglering, fördelare samt uppritade av golvvärmeplan. Det som ingår i de olika materialpaketen är sammanställt under fliken materialpaket. Har du fått en offert av oss kan du under beräknade mängder kontrollera vilka delar som ingår i din offert. I offerten ingår frakt i alla materialpaket.

Vilken typ av underlag ska grunden ha?

Underlaget ska vara dränerande. Vi rekommenderar dräneringsgrus eller finare makadam (8-16 mm).

Hur mycket dränerade material ska jag ha under grunden?

Vid tjälfarlig mark bestäms tjockleken av grundläggningsdjupet. Se tabell för grundläggningsdjup under konstruktion. Under betongplattan ska du ha minst 100 mm dränerade material.

Hur räknar jag ut betongmängden?

Formeln för att räkna ut betong i kubikmeter är:
arean i m2 x tjocklek betongplatta i m +((höjd betongkantbalk i m – tjocklek betongplatta i m) x bredd betongkantbalk i m) x omkrets i m = m3 betong

Exempel: Grund med omkrets 48 m och area 140 m2 med 0,1 m betongplatta och en kantbalk som är 0,2×0,3 m
140m x 0,1m + ((0,3m-0,1m)x0,2m) x 48m = 15,92 m3 betong

Vad bör jag tänka på om jag ska lägga min grund på vintern?

Om man ska lägga en grund när det är kallt ute måste man se till att tjälen inte kommer in och lyfter grunden. Läs mer om detta på sidan Grundläggning på vintern.

Vad gör jag med överblivet material?

Ibland kan det vara komplicerat att transportera bort överblivet material. Om du får armeringsjärn eller –nät över så kan du istället lägga detta i grunden på lämpligt ställe där den kan tänkas behöva extra förstärkning. Överbliven cellplast kan man lägga som tjälsiolering på utsidan av grunden. Börja med alla hörn och bygg på utifrån dessa beroende på hur mycket cellplast du har över.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Platta på mark – Garage