Platta på mark – Villa / Materialpaket

Platta på mark – Villa

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen. Denna konstruktion utgör således grunden för huset och fungerar som bottenbjälklag. Platta på mark passar för alla typer av småhus och kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs på plats.

Innehåll

Materialpaket – Platta på mark – Villa

Nedan beskrivs vad som ingår i våra materialpaket för husgrunder. Om du fått en offert av oss så är det angivet vilka produkter som ingår i det offererade priset. Golvvärmepaketet kan även köpas separat.

Grundpaket

Frakt ingår då grundpaketet är märkt ‘Fritt byggplats’ som leveransvillkor. Kantelement och cellplast fraktas till bygget med lastbil, armeringen levereras separat oftast med kranbil.

Kantelement

Kantelementen kan antingen vara U- eller L-formade och utgör ramen på grunden samt ger en färdigbehandlad sockel med ytskikt av fiberarmerad betong.

Hörnelement

Hörnelementen är ett rakt element med betong på kortsidan och ett urtag för ett rakt standardelement.

Skarvbleck-kantelement-430H

Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa kantelementen i skarvarna.

Monteringsplatta-kantelemen

Monteringsplattor

Monteringsplattor används som distans för armeringsjärn i kantbalken. Ger även tyngd åt elementet vid montering.

Cellplast-vit-430-H

Markisolering

Markisolering av cellplast är till för att isolera grunden.

Cellplastspik-430H

Cellplastspik

Cellplastspiken är till för att hålla ihop cellplastskivorna.

Armeringsdistans-4050-430H

Armeringdistanser

Armeringsdistanser används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan.

Armeringsnat-430H

Armeringsnät

Armeringsnät används för att armera betong i plattan.

Armeringsstal-430H

Armeringsjärn

Armeringsjärn används i kantbalk och vid förstärkningar av plattan enligt grundens konstruktion.

Kantbalksektioner

Om du vet linjelaster och punktlaster för ditt hus får du sektioner för kantbalk, bärande innervägg och punktlaster av oss. Sektionerna beskriver hur du ska armera under lasterna. Vi ritar inte upp grunden i plan.

Golvvärmepaket

I vårt golvvärmepaket ingår alltid frakt.

Golvvarme-ingjutning-600H

Golvvärmepaket

Vad som ingår i vårt golvvärmepaket från Thermotech hittar du under Golvvärme.

Radonpaket

Frakt ingår vid samlastning med vårt grundpaket.

Radonduk-430H

Radonpaket

Vad som ingår i vårt radonpaket från Icopal hittar du under Radonduk.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Platta på mark – Villa