Platta på mark / Materialpaket

Platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen och innebär att en armerad och isolerad betongplatta utgör husets bottenbjälklag. Platta på mark passar för de flesta byggnader såsom villor, fritidshus och garage samt större byggnader som exempelvis industrihallar.