Poolstomme / Instruktionsfilmer

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem för privata pooler. Väggblocken till poolen är i färdig poolhöjd vilket ger en enkel montering och passar lika bra för självbyggaren som professionella poolbyggare. Genom att endast gjuta betong i de bärande pelarna minskar man mängden betong och får bättre isolering i poolväggarna. Vår poolstomme kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd från ledande aktörer inom poolbranschen.

Innehåll

Instruktionsfilmer – Tjälldén Poolstomme

Här finns korta, övergripande filmer på hur du monterar en Tjälldén Poolstomme. För tillfället har vi film på monteringen av poolgrund och poolväggar i vår utställningshall samt liner.

Montering av poolgrund

I filmen ovan visar vi monteringen av poolgrunden som vi byggt i vår utställningshall. Poolgrunden med ingjutna pelarejärn är anpassad för Tjälldén Poolstomme.

Montering av poolväggar

I filmen ovan visar vi kort monteringen av poolväggar till Tjälldén Poolstomme. Betongpelarna i väggarna ska vara armerade med armeringsjärn som gjutits in i plattan enligt filmen ‘Montering av poolgrund’. Blocken med färdiga hål, som visas i filmen, kan levereras till beställningar efter 1 april.

Montering av liner

I filmen ovan visar vi hur du monterar en fabrikssvetsad liner med snapin-list. Linern med tillbehör ingår i vårt poolpaket med Tjälldén Poolstomme. I filmen används skyddsduk i trappa och botten men det går lika bra att använda nålfiltsmatta.

Referensfilmer

Poolbygge från början till slut

En kunds dokumentation från sitt poolbygge med allt från grävning till det färdiga resultatet. En bra överblick av hur ett poolbygge kan gå till.

Montering av väggblock

En kort film som visar en kunds montering av väggblocken. Blocken fästs samman med fogskum i botten och mellan blocken.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Poolstomme