Pooltillbehör / Frågor & Svar

Pooltillbehör

Förutom stommen så behövs produkter för poolens cirkulation, rening och uppvärmning för att få ett komplett fungerande poolsystem. I samarbete med poolleverantörer har vi valt ut produkter och tagit fram förslag på tillbehörspaket för cirkulation, rening, uppvärmning och belysning som passar till Tjälldén Poolstomme.

Innehåll

Frågor & Svar – Pooltillbehör

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna från våra kunder.

Vad behöver jag för kemikalier när jag har automatisk styrning av pH och klor?

För automatisk styrning med klor (pH- och Chlor Expert) behövs följande
Chlor Expert: Flytande klor (normalt sett natriumhypoklorit)
pH Expert: Saltsyra alternativt svavelsyra med koncentration mellan 10% och 15%

För automatisk styrning med saltklorinator (eXO iQ med Dual Link) behövs följande
Poolsalt (för omvandling till klor)
pH: Saltsyra alternativt svavelsyra med koncentration mellan 10% och 15%

Kemikalier och salt finns i butiker som säjer poolkemi alternativt i byggvaruhandeln.

Pooltillbehör