Radonduk / Priser

Radonduk

Radon är ett radioaktivt grundämne som bland annat finns i marken. Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Enligt Boverkets regler BFS 1993:57 får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3. Genom att lägga en radonduk, eller ett membran som det även kallas, får man ett skydd mot gas- och radonuppträngning i byggnaden.

Prisexempel – Icopal Radonduk

Priserna nedan är på våra radonpaket där radonduk, skarv- och tätband ingår. Gummistoser för rör och liknande finns i olika diameterstorlekar och kan beställas som tillval. Kontakta oss direkt för pris på tillvalen. Om du vill ha en offert på radonskydd kan du fylla i vårt prisförfrågeformulär.

RMB 400 Radonmembran inkl skarv- och tätband: 90 kr/m2 exkl moms  113 kr/m2 inkl moms
RAC 800 Gas- och Radonmembran inkl skarv- och tätband: 171 kr/m2 exkl moms  214 kr/m2 inkl moms

Radonmembranen finns på rullar om 50 m2/rulle så man behöver avrunda uppåt till närmsta 50-tal. Räkna även med en överlappning på ca 15 cm i skarvarna. För RAC 800 ska duken dessutom gå ca 1 meter utanför grunden.

RMB 400 har vi på lager och kan levereras ut kostnadsfritt vid beställning av och samlastning med grundpaketet. Vid köp av endast radonduk tillkommer en fraktkostnad på ca 2.500 kr inkl moms.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Radonduk