Golvvärme – Materialpaket

Golvvärme ger sköna golv att gå på och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Med golvvärme alstras värme på en låg temperatur som är fördelat på en stor yta. Då golvvärme är ett lågtemperaturssystem passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme.

Golvvarme-ingjutning-600px

Vattenburen golvvärme i betongplatta

Vanligast vid nyproduktion av hus är att golvvärmen gjuts in i betongplattan. Golvvärmen ger ett värmesystem med låg temperatur som kan kopplas ihop med alla typer av vattenburna värmekällor.

 

Våra golvvärmepaket levereras i samarbete med Thermotech.

Golvvarme-trabjalklag-600px

Vattenburen golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag används ofta då golvvärme önskas på ovanvåning med träbjälklag eller i bottenbjälklaget för krypgrunder. I materialpaketet ingår bla 22 mm spårade spånskivor som ersätter undergolvet och sänker bygghöjden då golvvärmerören fälls ner i spåren.

Tips för att optimera din golvvärme

Ett välfungerade golvvärmesystem är beroende av hur välisolerad grunden är, golvkonstruktionen, rörens c/c mått, ett balanserat flöde och rätt vattentemperatur. När golvvärmen har rätt förutsättningar ska du kunna sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfort. Detta i sin tur leder till minskad energiåtgång. 

Isolering i grunden

Golvvarme-arbetsplats-600px
300 mm isolering rekommenderas för golvvärme i en villagrund.

I ett hus med golvvärme försvinner värmen ner till marken under grunden i större utsträckning än ifall huset har en annan typ av uppvärmningssystem. Andelen värme som går ner i marken beror på hur mycket isolering det finns i husets grund. Om golvvärme läggs i ett hus med väldigt lite isolering är risken stor att energiåtgången blir större. Det vanligaste idag är att man lägger 300 mm isolering i grundplattan när man golvvärme ska läggas. 

Golvmaterialet

Det ovanliggande golvets tjocklek har betydelse för vilken temperatur det behövs för att värma upp ytan. Är golvet tunnare så krävs lägre temperaturer. Rekommendationerna är 15 mm trä ovanför golvvärmesystemet (max 30 mm). Klinker och plastmattor är exempel på bra golvmaterial som släpper igenom värmen. 

Avstånden mellan golvvärmerören

Avstånden mellan golvvärmerören (c/c avstånden) ska anpassas för de olika delarna av huset och rummen. Är avstånden mellan rören optimerat leder detta till en jämnare temperatur som ger en lägre driftskostnad. Rörens c/c mått projekteras och ritas in på golvvärmeplanen som tas fram vid beställning. 

Balansera vattenflödet

För att få rätt mängd vattnen till varje rum måste man balansera flödet. Balanseras inte flödet kommer vattnet att välja den kortaste vägen. Detta innebär att det rummet som ligger närmast kommer att få mest vatten vilket inte är optimalt. Information om hur ventilerna på fördelaren ska ställas finns med i mappen som levereras ut tillsammans med golvvärmepaketet. Denna beräkning är framtagen för det specifika objektet.

Ställ in vattentemperaturen

Det är viktigt att rätt vattentemperatur är inställd. Är rätt vattentemperatur inställd upplevs golven varma hela tiden. En idealisk driftstemperatur uppnås när termostaterna står öppna och kallar på vatten hela tiden. Är för hög vattentemperatur inställd kommer termosten att stängas av flödet i golvvämeslingan och golvet blir kallt. Värmekällan t ex värmepumpen, ska med andra ord vara inställd för golvvärme. 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.