Förankring av pool i trädäck eller altan

Poolsektion-tradack-860H
1.Väggblock 2.Armeringsjärn 3.Armeringsbyglar 500×1500 mm 4.Betong 5.Puts 6.L-element av cellplast 7.Dränerande material 100 mm 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Det är vanligt att bygga ett trädäck eller altan runt poolen. Tjälldén Poolstomme har en krönbalk i poolens ovankant där man enkelt kan förankra trädäckskonstruktionen. En fördel med detta är att det blir färre plintar att gräva ner då man kan utesluta plintarna närmast poolen. En annan fördel är poolens ovankant förstyvas upp betydligt. Vid delvis och icke återfyllda pooler ska detta eller annan förstärkning göras. Läs mer om förstärkning på Fristående pool med Tjälldén Poolstomme.

Vid helt återfyllda pooler krävs inte detta men är en lösning som underlättar vid trädäckets montering.

Efter att krönbalken härdat skärs cellplasten ner lika mycket som träregeln är bred. Används en 145×45 regel skärs cellplasten ner 145 mm. Fäst därefter träregeln runt hela poolen med bult i betongbalken. Bjälkarna till trädäcket kan förankras i denna träregel med balkskor eller på annat sätt så att krönbalken blir uppstyvad.

Om snap-in-list används kan träregeln med fördel placeras så att ovankant träregel och ovankant snap-in-ist hamnar i linje. Då kan detta utrymmes fyllas med bruk för att få en jämn yta att fästa sargen i. Fäst träregeln med bult i betongbalken runt hela poolen. Bjälkarna till trädäcket kan förankras i denna träregel med balkskor eller på annat sätt så att krönbalken blir uppstyvad.

Pool-traregel-forankring-86

1. Skär ner cellplasten på utsidan av krönbalken lika mycket som träregeln är bred.

Pool-reglar-tradack-860px

2. Fäst träreglarna runt poolen med bult i betongbalken.Bjälkarna till trädäcket förankras sedan i denna träregel.

Pool-tradack-860px

3. Plankorna till trädäcket monteras på träbjälkarna.

Pool-tradack-klart-860px

4. Det färdiga trädäcket blir väl förankrat i poolen och krönbalken till poolen blir uppstagad.

För att skapa en slät ovankant att fästa in sargen i fylls bruk i mellanrummet mellan snap-in-listen och träregeln. Vi rekommenderar att först rolla eller pensla plåtlisten med Combimix PP 600 Primer eller liknande. Sedan kan Combimix Betong 3 eller liknande användas som utfyllnadsbruk då denna har hög vidhäftning mot underlaget och är frostbeständig. Åtgång för en 8×4 m pool är ca 6-7 säckar Combimix Betong 3 och en liten flaska Combimix PP 600 Primer. Betongbruket blandas enligt anvisning på säcken i hink med betongvisp.

Ovankant snap-in-list ska ligga i linje med ovankant träregel.
Fyll bruk mellan snap-in-list och träregel.
Produkter som kan användas är Primer PP 600 och Betong 3 från Combimix.

Läs mer om Tjälldén Poolstomme

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter på poolstomme kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.