Hybridgrund

Tjälldén Hybridgrund är ett alternativ till platta på mark och krypgrund. Grundsystemet vilar direkt på mark men utan betongplatta eller kryputrymme som för traditionella grundsystem. Innanför grundbalkarna placeras 300 mm isolering vilket ger samma isolering som en grundlösning för platta på mark. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme. För att montera en hybridgrund behövs heller ingen platsgjutning som vid en platta på mark. Hybridgrunden passar för hus med fribärande bjälklag.

Innehåll