Hybridgrund

Hybridgrunden är ett grundsystem för hus med fribärande träbjälklag. Grundsystemet vilar direkt på mark men utan betongplatta eller kryputrymme. Innanför grundbalkarna placeras 300 mm isolering vilket ger samma isolering som en grundlösning för betongplatta på mark. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme. För att montera en hybridgrund behövs heller ingen platsgjutning som vid en platta på mark.