Husgrunder – Materialpaket

Vilken typ av grund ska jag välja?

Vi levererar materialpaket till både platta på mark och krypgrunder. Nedan förklarar vi kort de olika grundlösningarna.

Platta på mark med betongplatta som bottenbjälklag.

Platta på mark

Den vanligaste lösningen för villor idag är platta på mark. Denna konstruktion fungerar som bottenbjälklag för huset. Platta på mark är en fuktsäker lösning som ger en välisolerad grund.

Platta på mark – Villa ▸

För villor med platta på mark är 400 mm höga kantelement och 300 mm isolering den vanligaste kombinationen. Om huset ska ha golvvärme rekommenderas 300 mm isolering under betongplattan. För lågenergi- och passivhus finns det särskilda grundlösningar med extra isolering i kantbalken och där köldbryggan, som kan uppstå i kantbalken, bryts.

Platta på mark – Garage ▸

Till garage har man oftast något mindre isolering än till en villa. Vanligast är 300 mm höga element och 200 mm isolering. Om man vill ha förhöjd sockel har vi ett särskilt garageelement med färdiggjuten förhöjd sockel.

Om du vill veta mer om vad som är bra att tänka på inför grundläggning av betongplatta kan du läsa mer här.

Krypgrund för fribärande träbjälklag.

Krypgrund

En krypgrund används när huset har ett fribärande bottenbjälklag. Vissa husfabriker som bygger hus i moduler har krypgrund som standard. Krypgrund är en torr grundläggningsmetod som inte kräver någon platsgjutning. En krypgrund kan antingen ventileras med uteluft eller inneluft.

Krypgrund – Uteluftsventilerad ▸

En uteluftsventilerad krypgrund ventileras genom ventiler i balkarna och ingen ytterligare ventilation krävs. Denna lösning är vanlig vid exempelvis fritidshus.

Krypgrund – Inneluftsventilerad ▸

En inneluftsventilerad krypgrund är en tät, välisolerad grund som ventileras med inneluft. Grundens ventilation samordnas då med husets ventilation.

Hybridgrund ▸

Hybridgrunden är en kombination av platta på mark och krypgrund och passar för hus med fribärande bjälklag eller flytande golv. Grundsystemet vilar direkt på mark men utan betongplatta eller kryputrymme. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden, slipper platsgjutning samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme.

Användningsområden ▸

När man bygger en grund kan man stöta på en rad olika frågeställningar exempelvis vid nivåskillnader i grunden, om man ska ansluta mot en befintlig grund, vid grundläggning på berg etc. Under vår sida med användningsområden går vi in på olika typer av fall och ger tips på hur man kan lösa grundläggningen.