Husgrunder – Materialpaket

Vilken typ av grund ska jag välja?

Vi levererar materialpaket till grunder där vi använder våra balklösningar. Dessa kallas oftast för krypgrunder eller hybridgrund. Nedan förklarar vi kort de olika grundlösningarna.

Krypgrund för fribärande träbjälklag.

Krypgrund

En krypgrund används när huset har ett fribärande bottenbjälklag. Vissa husfabriker som bygger hus i moduler har krypgrund som standard. Krypgrund är en torr grundläggningsmetod som inte kräver någon platsgjutning. En krypgrund kan antingen ventileras med uteluft eller inneluft.

Krypgrund – Uteluftsventilerad ▸

En uteluftsventilerad krypgrund ventileras genom ventiler i balkarna och ingen ytterligare ventilation krävs. Denna lösning är vanlig vid exempelvis fritidshus.

Krypgrund – Inneluftsventilerad ▸

En inneluftsventilerad krypgrund är en tät, välisolerad grund som ventileras med inneluft. Grundens ventilation samordnas då med husets ventilation.

Krypgrund för fribärande träbjälklag.

Hybridgrund ▸

Hybridgrunden är en kombination av platta på mark och krypgrund och passar för hus med fribärande bjälklag eller flytande golv. Grundsystemet vilar direkt på mark men utan betongplatta eller kryputrymme. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden, slipper platsgjutning samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme.

Betongplatta

Vi har tidigare sålt platta på mark. Tillsvidare har vi tagit beslut att inte sälja dessa produkter längre.
Läs mer här.