Husgrunder – Materialpaket

Vilken typ av grund ska jag välja?

Vi levererar materialpaket till grunder för både platta på mark och träbjälklag. För hus med träbjälklag har vi grundlösningarna krypgrund eller hybridgrund. Nedan förklarar vi kort de olika grundlösningarna.

Krypgrund för fribärande träbjälklag.
Krypgrund för fribärande träbjälklag.
Platta på mark med betongplatta som bottenbjälklag.
Platta på mark med betongplatta som bottenbjälklag.

Krypgrund

En krypgrund används när huset har ett fribärande bottenbjälklag. Vissa husfabriker som bygger hus i moduler har krypgrund som standard. Krypgrund är en torr grundläggningsmetod som inte kräver någon platsgjutning. En krypgrund kan antingen ventileras med uteluft eller inneluft.

Krypgrund – Uteluftsventilerad ▸

En uteluftsventilerad krypgrund ventileras genom ventiler i balkarna och ingen ytterligare ventilation krävs. Denna lösning är vanlig vid exempelvis fritidshus.

Krypgrund – Inneluftsventilerad ▸

En inneluftsventilerad krypgrund är en tät, välisolerad grund som ventileras med inneluft. Grundens ventilation samordnas då med husets ventilation.

Hybridgrund ▸

Hybridgrunden är en kombination av platta på mark och krypgrund och passar för hus med fribärande bjälklag eller flytande golv. Grundsystemet vilar direkt på mark men utan betongplatta eller kryputrymme. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden, slipper platsgjutning samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme.

Betongplatta

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen. Denna konstruktion utgör således grunden för huset och fungerar som bottenbjälklag. Platta på mark passar för alla typer av småhus och kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs på plats.