Grund till villagarage

 

Platta på mark

Vid grundläggning för garage används i princip alltid platta på mark. I garage har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Om man ska ha golvvärme i garaget är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering.

Det som är viktigt att tänka på vid grundläggning av garage är att grundens kant ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta görs för att kanten på grunden utsätts för stora påfrestningar då bilen körs in och ut. Det kan även vara bra att lägga ett svagt fall vid portöppningen för att vatten inte ska rinna in under garageporten om anslutningen inte är helt tät.

Betongplattan ska armeras så att den kan ta upp lasterna från bilar eller andra fordon.
Svagt fall utåt vid infarten för att förhindra att regnvatten rinner in under porten.

För garage med träväggar rekommenderar vi att man har en stålsyll med gummitätning under reglarna. Detta skyddar träet från fukt.

Om man vill ha ett garage som man ska kunna tvätta bilen i så kan det vara bra att skydda väggarna extra genom att sätta väggarna på en förhöjd sockel. För att få en förhöjd sockel kan man exempelvis använda våra krypgrundsbalkar och gjuta en platta innanför balkarna. Dessa balkar är 200 mm i ovankant.

Här kan du läsa mer om platta på mark ▸

Svagt fall utåt vid infarten för att förhindra att regnvatten rinner in under porten.
Balkgrund för förhöjd sockel till garage.

 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸