Integritets- och cookiepolicy

Vi värnar om våra kunder och leverantörers integritet. Mot bakgrund av EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR) vill vi ge dig information om de personuppgifter vi behandlar.

Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet beskriver hur Leif Tjälldén AB samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgifter. En personuppgift är all information som kan kopplas till en fysisk person tex namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fotografier, IP-nummer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling.

Personuppgiftsansvarig

Leif Tjälldén AB är personuppgiftsansvarig för Leif Tjälldén ABs behandling av personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Leif Tjälldén AB
Org.nr 556198-7107
Arlövsvägen 30
232 35 Arlöv
e-post: info@tjallden.se

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar i huvudsak in de personuppgifter som du lämnar till oss vid offertförfrågningar och beställning av material.

Offertförfrågningar
Vid offertförfrågningar via vårt prisförfrågeformulär på hemsidan, mejl eller telefon skapar vi en offert som är kopplad till ditt namn, leveransort, e-postadress samt ev telefonnummer. Denna information hamnar i vårt offertregister.

Beställning av material
Vid beställning av material från oss skapar vi en order med uppgifter som kundnummer, namn, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress. Om vi upprättar grundritningar eller liknande sparas även fastighetsbeteckning. Beställningen kan antingen betalas med faktura alternativt förskottsbetalning. Vid betalning med faktura gör vi en kreditupplysning via UC Direkt som bedömer kreditvärdighet. Denna kreditupplysning finns endast hos UC Direkt och sparas alltså inte i något register hos oss.

Vi har även ett leverantörsregister med kontaktpersoner till våra leverantörer och underleverantörer. Den information som sparas är kontaktpersonens namn, företag, mailadress och telefonnummer.

2. Användning av personuppgifter

Vid offertförfrågningar sparas dina personuppgifter för att vi vid ev beställning ska kunna återkoppla till din offert.

Vid beställning av material från oss sparas dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt köpeavtal och leverera det beställda materialet.

3. Spridning av personuppgifter

Dina personuppgifter skickas till berörda leverantörer samt fraktbolag för att kunna uppfylla vårt köpeavtal och leverera beställda varor. Våra leverantörer samt underleverantörer blir således personuppgiftsbiträden och har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. Dina personuppgifter får alltså inte spridas vidare i annat syfte än att uppfylla leveransavtalet.

4. Lagring av personuppgifter

Kunder
Offerter och personuppgifter kopplade till dessa sparas i två år. Därefter raderas all information. Ordrar och fakturor sparas för bokföringen i sju år. Köphistorik, grund- och konstruktionsritningar sparas för att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier.

Vi sparar endast bilder som du som kund godkänt att vi får spara i vår bildbank för att kunna lägga ut på hemsida och använda i broschyrer.

Leverantörer
Personuppgifter till kontaktperson hos våra leverantörer och underleverantörer sparas så länge personen är vår kontaktperson.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi vidtar tekniska åtgärder som exempelvis lösenordspolicy och virusskydd för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig samt begära att vi ska radera alternativt begränsa denna information.

Cookies

Cookies består av en datafil som skapas på din dator som innehåller information om hemsidan som du besökt. Syftet med cookies är att kunna förbättra användningen av hemsidan som exempelvis att det ska synas vilka länkar du redan klickat på.

Cookies kan även användas för att rikta annonser och erbjuda produkter som du varit intresserad av. Leif Tjälldén AB har ingen sådan riktad reklam utan använder endast cookies för att analysera användandet av vår hemsida via Google Analytics eller liknande verktyg. Även WordPress (som är plattformen för vår hemsida) använder cookies på ett standardiserat sätt.

Via cookies sparas ingen information som kan härledas till en individ. Personuppgifter sparas endast vid offertförfrågningar och beställning av material, se mer information om Integritetspolicy ovan.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 040-431580 eller info@tjallden.se.