Armering

Armering används för att öka betongens draghållfasthet som i oarmerat skick är låg. Vid grundläggning används armeringsstål för armering av kantbalken. Armeringsnät används i första hand som sprickarmering i betongplattan. Vi levererar armering i alla dimensioner. Armeringen levereras till byggarbetsplatsen med kranbil.

Armering-platta-600px
Armeringsjärn och -nät i betongplatta.

Armeringsstål

Armeringsstål finns i olika tjocklekar där diametern anges i mm. Den vanligaste dimensionen är 12 mm. Armeringsstål finns i diameter 8-32 mm och längderna 6 eller 12 m.

Armeringsnät

Armeringsnät finns i dimensioner. Siffrorna i armeringsnätets beteckning talar om hur nätet ser ut. Den första siffran betyder vilken diameter stålet i nätet har och de sista 3 siffrorna anger de inbördes avståndet mellan dessa järn. Exempel: nät 5×150 betyder att järnen i nätet har dim 5 mm och att rutorna är 150×150 mm.

Ytorna på nätet kan variera. Nedan har vi sammanställt de vanligaste näten. Formatet ger en större yta än nettoytan. Detta för att näten överlappar varandra i skarvarna. För att beräkna hur många nät som behövs används nettoarean.

Nättyp 5×200 vikt 7,6 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 5×150 vikt 24,4 kg/st, format 5,0 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st

Nättyp 6×200 vikt 25,4 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 6×150 vikt 35,1 kg/st, format 5,0 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För ytterligare prisuppgifter kan du skicka in en prisförfrågan för att få en offert. Om du ska bygga en grund kan du göra en prisförfrågan på platta på mark där armering ingår.