Armering

Armering används för att öka betongens draghållfasthet som i oarmerat skick är låg. Vid grundläggning används armeringsstål för armering av kantbalken. Armeringsnät används i första hand som sprickarmering i betongplattan. Vi levererar armering i alla dimensioner. Armeringen levereras till byggarbetsplatsen med kranbil.

Armering-platta-600px
Armeringsjärn och -nät i betongplatta.

Armeringsstål

Armeringsstål finns i olika tjocklekar där diametern anges i mm. Den vanligaste dimensionen är 12 mm. Armeringsstål finns i diameter 8-32 mm och längderna 6 eller 12 m.

Armeringsnät

Armeringsnät finns i dimensioner. Siffrorna i armeringsnätets beteckning talar om hur nätet ser ut. Den första siffran betyder vilken diameter stålet i nätet har och de sista 3 siffrorna anger de inbördes avståndet mellan dessa järn. Exempel: nät 5×150 betyder att järnen i nätet har dim 5 mm och att rutorna är 150×150 mm.

Ytorna på nätet kan variera. Nedan har vi sammanställt de vanligaste näten. Formatet ger en större yta än nettoytan. Detta för att näten överlappar varandra i skarvarna. För att beräkna hur många nät som behövs används nettoarean.

Nättyp 5×200 vikt 7,6 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 5×150 vikt 24,4 kg/st, format 5,0 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st

Nättyp 6×200 vikt 25,4 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 6×150 vikt 35,1 kg/st, format 5,0 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st