Kantelement

Kantelementen utgör ramen för grunden och i kantelementet gjuts kantbalken. Kantbalken är till för att ta ner husets laster och bär därför i stort sett hela husets stomme. Våra kantelement består av L-formad isolering av styrencellplast och ett gjutet ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel.

Beroende på vilken typ av hus som ska byggas kan kantelementen se olika ut. Nedan har vi sammanställt våra olika typer av kantelement.

ISOGRUND L-element med extra isolering i kantbalken

L-elementet med extra isolering i kantbalken är vårt vanligaste kantelement och detta erbjuder vi som standard i våra grundpaket. Detta L-element har 200 mm isolering i botten av elementet och ger därför dubbel isolering av kantbalken. Kantelementet kan ta upp samma linjelaster som vanliga L-element men kräver mindre mängd betong, vilket är både en ekonomisk och miljömässig fördel. Vid gjutning blir dessutom betongtrycket mot grundelementets utsida mindre vilket gör elementet stabilare. En lägre höjd på kantbalken gör även att uttorkningstiden av plattans ytterkant blir kortare.

L-element-860px

ISOGRUND L-element

L-elementet har fördelen att kantbalksbredden och tjockleken på kantbalken samt betongplattan går att variera. L-elementet används därför med fördel vid höga laster där man behöver ha en kraftigare kantbalk. L-elementet kan som standard fås i cellplastkvalitet S100, S200 och S300 och finns i höjderna 300, 400, 500 och 600 mm.

L-element-lagenergi-860px

ISOGRUND L-element med köldbryggebrytare (lågenergigrund)

L-element med köldbryggebrytare är ett L-element med extra isolering under kantbalken och en flexibel köldbryggebrytare särskilt anpassad för lågenergi- och passivhus. Köldbryggebrytaren är en cellplastdel som delar av och bryter köldbryggan mellan kantbalk och betongplatta. Eftersom köldbryggebrytaren ska hamna under ytterväggen måste väggarnas tjocklek vara minst ca 370 mm för att kantbalken inte ska bli för smal. Om linjelasten på kantbalken är låg kan väggarna vara något tunnare.

Isolerelement-860px

ISOGRUND Isolerelement

Isolerelementet fungerar som kvarsittande form vid motgjutning. I överkant är elementet försedd med ingjutna förankringsjärn. Elementet kan användas vid såväl nyproduktion som tilläggsisolering och finns i höjderna 300, 400, 500 och 600 mm. Elementet används i första hand där L-elementen inte kan användas exempelvis vid varierande sockelhöjder eller vid stora laster. Isolerelement används även vid tilläggsisolering av grunder.

Om du ska bygga en grund kan du göra en prisförfrågan på platta på mark där kantelement ingår.