Övrigt

I många fall behöver man komplettera sin grund, källare eller övriga delar av huset med produkter för att säkerställa husets kvalitet. Om man exempelvis bygger på mark med höga radonhalter kan det vara aktuellt att lägga en radonduk i grunden. Nedan har vi sammanställt dessa produkter i form av materialpaket.

Radonskydd-montering-600px

Radonduk

Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Detta kan exempelvis göra med en radonduk, eller radonmembran, som läggs i grunden för att stoppa radonet från att komma upp i byggnaden.