Instruktionsfilmer

Poolmontering – Detaljer

Här nedan hittar du ett antal korta filmer som visar delar ur monteringsprocessen.

Montering av ingjutningsrör inlopp

Montera bräddavlopp

Vinterstängning av pool

Byta poollampa

Öppning av pooltak

Jetstream pool

Poolmontering – Stomme / Liner

Tjälldén guidar dig enkelt och pedagogiskt i det olika faserna vid poolbyggandet.

Montering av poolgrund. Bygga pool Del 1

Montering av poolväggar. Bygga pool Del 2

Montering av liner. Bygga pool Del 3