Prisförfrågan

Nedan kan du välja vilket materialpaket eller produkt du vill göra en prisförfrågan på.

OBS! Det är för tillfället stor brist på cellplast i Sverige, vilket gör att tillgången är väldigt begränsad samt att prisbilden varierar kraftigt. Vi har därför inte möjlighet att leverera nya pooler eller grunder som ska byggas innan sommaren. Genom nedan automatiska prisförfrågan får du en ungefärlig prisbild på våra produktpaket men för leverans kan vi tidigast leverera material till hösten.