Poolguide

 

Vad behöver jag för att få en fungerande pool?

Det finns en mängd poolprodukter och det kan vara svårt att veta vad man behöver för att få ihop ett fungerande poolsystem. Vi har nedan sammanställt produkterna med dess funktioner för att få en förståelse för hur en pool fungerar med allt från poolens grund och väggar till pooltillbehör för poolens cirkulation, rening, uppvärmning och belysning. Dessa produkter ingår som standard i våra materialpaket.

Poolstomme-860px
Intro-Pool 300

Stomme och tillbehör

Nedanstående produkter är viktiga för poolens funktion och vad som ingår som standard i våra materialpaket.

Poolstomme – grund och väggar

Tjälldén Poolstomme är ett byggsystem som består av både poolgrund och poolväggar.

Poolgrunden är en förenklad betongplatta på mark med 200 mm höga kantelement, 100 mm isolering och armering.

Väggblocken består av cellplast med ytskikt av fiberbetong och gjuts endast ihop i skarvarna vilket ger en välisolerad pool och en mindre betongåtgång. Kombinationen av cellplast och betong ger även en fuktsäker konstruktion.

Väggblocken till poolväggarna är i färdig poolhöjd, 1500 mm höga, vilket ger en snabb montering. Väggblocken består av 300 mm cellplast med fiberarmerat betongytskikt på både ut- och insida. Ytsiktet på utsidan gör att blocken skyddas mot insekter i marken och ytskiktet på insidan skyddar väggarna mot fotavtryck. Eftersom poolväggarna består av 300 mm isolering blir poolen välisolerad vilket minskar uppvärmningskostnaden. Blocken gjuts endast i skarvar och i blockets ovankant vilket ger en relativt låg betongåtgång.

All armering till grund och väggar ingår i priset och armering levereras färdigbockad.

Här kan du läsa mer om grund & väggar ▸

 

Gaveltrappa

En trappa är inte nödvändig för poolens funktion men många väljer till vår gaveltrappa som placeras längs med ena kortsidan. Pooltrappan har som standard tre steg där det översta steget är något bredare än de två andra för att ge en bekväm sittyta. Det vanligaste är att gaveltrappan monteras längs hela ena gaveln men det går även att exempelvis bygga in en kortare del längs ena kort- eller långsidan. När gaveltrappan kläs med liner får den samma mönster som övriga poolen.

 

Pooltillbehör

Poolens tillbehör ska skapa en cirkulation av vattnet, rengöra vattnet och värma upp vattnet.

Bräddavlopp, inlopp och cirkulationspump behövs för att skapa cirkulation av vattnet. Vattnet kommer in i poolen via inloppen och tas ut ur poolen via bräddavloppet (även kallad skimmer). Cirkulationspumpen är motorn som driver runt vattnet.

När vattnet går genom glasfiltret rengörs vattnet mekaniskt genom att smutspartiklarna fastnar i glaset. För att vattnet ska hållas rent måste även klor tillsättas kontinuerligt.

Vattnet i poolen måste även värmas upp. Den vanligaste lösningen för detta är en poolvärmepump. Om man använder en poolvärmepump behöver man inte koppla ihop poolens uppvärmning med husets utan poolen får ett separat uppvärmningssystem. Om man vill koppla ihop poolen med husets värme bör istället en värmeväxlare användas.

Belysning är inget som är ett måste i en pool men i princip alla pooler har någon typ av belysning då det ge en fin effekt på kvällen. Som standard offererar vi vanliga vita LED-lampor men det går även att få lamporna i RGB (flerfärg) som tillval.

Slangar och kopplingar för att koppla ihop alla tillbehören behövs också och ingår i ‘Slang- och kopplingspaketet’.

Här kan du läsa mer om pooltillbehör ▸

Så för att få en fungerande cirkulation, rening, uppvärmning och belysning behöver man bräddavlopp, inlopp, cirkulationspump, sandfilter, poolvärmepump (eller alternativ uppvärmning) och lampor.

Se mer på fliken materialpaket

Liner

För att vattnet ska hållas kvar inne i poolen behövs ett vattentätt skikt. Den vanligaste lösningen för detta är en liner. En liner kan tillverkas i fabrik eller svetsas på plats. Tillverkas linern i fabrik så levereras den som en ‘färdig påse’ som sätts fast i poolens ovankant med en sk snap-in list. Vi levererar fabrikstillverkade liners och det går även att få linern anpassad efter vår gaveltrappa.

Här kan du läsa mer om Liner ▸

 

Övriga produkter

Nedanstående produkter är inte avgörande för poolens funktion och ingår inte som standard i våra materialpaket men kan beställas som tillval.

Poolskydd

Det finns olika typer av poolskydd. En vanlig lösning är en sk rolltop som enkelt monteras på trädäcket efter att poolen är monterad. Lamelltäcke är en annan variant. För lamelltäcket kan man välja att ha inrullningsanordningen ovanför mark eller nedsänkt under mark. Vill man ha ett lamelltäcke som är nedsänkt bör man tänka på detta innan man monterar poolen. Ett annat typ av poolskydd är pooltak som finns i olika typer av utföranden.

Här kan du läsa mer om Poolskydd ▸

 

Tillval – pooltillbehör

Det finns flera olika typer av tillval som förenklar skötseln av din pool. De vanligaste tillvalen för att få en enklare skötsel av din pool är Minimaster, UV-ljus och Saltklorinator.

Här kan du läsa mer om Tillval – pooltillbehör ▸