Cellplast

Cellplast används ofta som isolering i grund, väggar och tak. Fördelen med cellplast är att den är fukttålig och har goda värmeisoleringsegenskaper samt att svamp och bakterier kan inte växa på den. Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder och byggsystem där cellplast är en del av paketet men vi säljer även endast cellplast i olika kvaliteter och tjocklekar.

Grundisolering

Den vanligaste cellplasten är vit och består av expanderad polystyren (EPS). En vidareutveckling av den vita cellplasten är den grå cellplasten med tillsatt grafit som kallas för Neopor. Denna cellplast isolerar 20% bättre än den vita. Om det finns en begränsning i isoleringstjockleken samtidigt som man vill ha ut maximal isoleringsförmåga kan den grå cellplasten vara att föredra.

Cellplastens kvalitet betecknas med S60-S300, där 60-300 anger korttidslasten i kPa. Ju högre värde desto högre tryckhållfasthet.

Nedan har vi sammanställt olika användningsområden för cellplast inom nyproduktion och renovering av grunder.

Markisolering under betongplattan.
Markisolering under betongplattan.

Isolering i grund vid nyproduktion

Cellplast används som isolering under betongplattan till husgrunder. Den vanligaste kvaliteten vid isolering av en villagrund är S80 eller S100. S100 klarar större laster än S80 och isolerar något bättre. Kvaliteten på cellplasten bestäms efter husets laster och under punktlaster och bärande innerväggar kan en hårdare kvalitet eventuellt behövas användas.

Vid pålade grunder eller vid lättare byggnader är det vanligt att använda S80 kvalitet. Den vanligaste tjockleken på isoleringen under betongplattan vid en villagrund idag är 300 mm (3×100 mm) Till garage och byggnader med lägre isoleringskrav räcker det med 200 mm isolering (2x100mm). Cellplastskivorna ska alltid läggas med förskjutna skarvar.

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder. Läs mer på vår sida om platta på mark.

Modern golvvärmegrund i ett äldre hus.
Modern golvvärmegrund i ett äldre hus.

Isolering i grund vid renovering av äldre hus

Det går att få en modern golvvärmegrund även i ett äldre hus. På bilden har husägaren till ett 20-talshus valt att fylla upp en dåligt isolerad källare med låg takhöjd med grus, 300 mm cellplast och golvvärme och på det viset skapat en modern golvvärmegrund. Detta kan även vara en lösning om man har en krypgrund där träbjälklaget skadats av fukt. I detta fall tar man bort det gamla träbjälklaget och ersätter med grus, cellplast och en betongplatta. Vi kan leverera cellplast, armering och golvvärme till denna lösning.

Renovering av krypgrunder

Ett sätt att förbättra en befintlig krypgrund är att lägga en plastfolie och cellplast på marken i kryputrymmet samt att tilläggsisolera grundbalken på insidan. Detta görs för att höga temperaturen inne i krypgrunden.

Isolering av källaryttervägg

När en källare dräneras om brukar man även passa på att tilläggsisolera källaren. Detta görs med en sk dräneringsskiva. En dräneringsskiva är en cellplastskiva med vertikala spår som leder bort vatten till dräneringsledningen. Dräneringsskivan har en pålimmad fiberduk för att jord inte ska täppa igen spåren.

Cellplastkvalitet

Högre cellplastkvalitet betyder att cellplasten är kompaktare och tål högre laster. Nedan är de vanligaste cellplastkvaliteterna och dess egenskaper.

Kvalitet S80: Tryckhållfasthet korttidslast 80 kPa / långtidslast 30 kPa Värmekonduktivitet 0,038 W/mk

Kvalitet S100: Tryckhållfasthet korttidslast 100 kPa / långtidslast 40 kPa Värmekonduktivitet 0,037 W/mk

Kvalitet S200: Tryckhållfasthet korttidslast 200 kPa / långtidslast 70 kPa Värmekonduktivitet 0,034 W/mk

Kvalitet S300: Tryckhållfasthet korttidslast 300 kPa / långtidslast 110 kPa Värmekonduktivitet 0,033 W/mk