Krypgrund – Inneluftsventilerad

En krypgrund innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. Ytan innanför balkarna måste ventileras. Grunden kan ventileras med antingen uteluft eller inneluft. En inneluftsventilerad krypgrund är en tät isolerad grund som ventileras med inneluft genom ventiler i bjälklaget och en frånluftsfläkt i en av grundbalkarna. Den inneluftsventilerade krypgrunden passar bra till volymhus med färdigt bjälklag.