Poolstomme / Materialpaket

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem för privata pooler. Väggblocken till poolen är i färdig poolhöjd vilket ger en enkel montering och passar lika bra för självbyggaren som professionella poolbyggare. Genom att endast gjuta betong i de bärande pelarna minskar man mängden betong och får bättre isolering i poolväggarna. Vår poolstomme kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd från ledande aktörer inom poolbranschen.

Innehåll

Materialpaket – Tjälldén Poolstomme

Nedan beskrivs vad som ingår i materialpaketet för poolstomme (grund och väggar).

Material till poolgrund

L-element-pool

L-element utan ytskikt

L-elementet är av cellplast och har inget ytskikt av betong. Höjden på L-elementet är 200 mm.

Cellplast-vit-Material

Markisolering

100 mm falsade cellplastskivor läggs som markisolering.

Skarvbleck-kantelement-430H

Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa kantelementen i skarvarna.

Armeringsdistans-4050-430H

Armeringsdistanser 40/50

Armeringsdistanser placeras ovanpå cellplasten för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan

Armeringsnat-Tillbehor

Armeringsnät

Armeringsnät läggs över hela grundens yta enligt grundsektionen

Pool-armeringsbyglar-560H

Armeringsbyglar 1500×500 mm

Färdigbockade armeringsbyglar gjuts in i betongplattan.

Material till poolväggar

Pool-vaggblock-560pxH

Block till poolvägg

Väggblocken är av cellplast och har ett ytskikt på utsida och insida av fiberarmerad betong. På sidorna har blocken urtag. Urtagen bildar en form för betongen. Måtten på blocken är höjd 1500 mm, längd 500 alt 1000 mm och bredd 300 mm.

Pool-hornblock-560pxH

Hörnblock till poolvägg

Hörnblocken är 1500 mm höga och har urtag för pelare på båda sidor. Även hörnblocken är av cellplast och har ett ytskikt av fiberarmerad betong.

Justeringsbrickor-430H

Justeringsbrickor

Justeringsbrickor kan användas mellan grund och väggblock för att justera så att väggblocken hamnar jämt i ovankant.

Skarvbleck-kantelement-430H

Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa väggblocken i skarvarna.

Armeringsstal-Tillbehor

Krönbalksarmering

Krönbalken armeras med 16 mm armeringsjärn som levereras i 6 m längder.

Pool-armeringsbyglar-560H

Krönbalksarmering till hörn

I varje hörn av krönbalken läggs två stycken färdigbockade armeringsbyglar, 1500 mm x 500 mm. Armeringsjärnen ska skarvas minst 500 mm.

Armeringsdistans-4050-430H

Armeringsdistanser 40/50

För att skapa distans i krönbalken används samma distanser som till grunden.

Liner-Svart-list-560H

Infästningslist i plåt

Infästningslisten skruvas fast i krönbalken i ovankant på poolens insida. Vid platssvetsad liner svetsas linern i listen. Vid fabrikstillverkad liner skruvas snap-in-listen fast i plåtlisten.

Gaveltrappa

Vår gaveltrappa kan fås som tillval. Trappan består av cellplast och har precis som väggblocken ett ytskikt av fiberarmerad betong. Trappkanterna är förstärkta med en plastlist. Gaveltrappan har tre steg som standard men går att få med ett extra steg.

Pooltillbehör

Bräddavlopp, inlopp och belysning är i plastutförande som standard men finns även i rostfritt som tillval.

Bräddavlopp – 17,3 L med vid mun

När vattnet går från poolen passerar det genom bräddavloppet där skräp från ytan samlas upp i en silkorg. Bräddavloppet är tillverkat i UV-beständig plast.

Inloppsmunstycke och ingjutningsrör

Vattnet går tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena efter att det renats och värmts upp.

Astral-belysning

Poolbelysning

Poolbelysningen är tillverkad i polypropyenplast med fiberglas. Belysningen levereras som en komplett enhet med tillbehör för enkel installation. Standardlampa är vit LED. Flerfärgad LED (RGB) kan fås som tillval.

Cirkulationspump Victoria Plus

Pumpens uppgift är att driva runt vattnet i poolens cirkulationssystem. Victoria Plus är en självsugande pump med relativt låg ljudnivå (61 dBA – 70 dBA). Delarna i pumpen är till största del tillverkade i polypropylenplast vilket ger väldigt bra motståndskraft mot de vanligaste kemikalierna för behandling av poolvatten.

Glasfilter Millenium top

Millennium är ett formblåst filter som passar både för sand och glas. Vi har valt glas som standard då detta renar vattnet bättre och behöver inte backspolas eller bytas lika ofta. Glasfilter passar som rening för pooler för privat bruk då de är lämpliga för vattenvolymer mellan 15-130m3. Millennium har en tryckmätare som visar när filtret behöver backspolas. Till filtret ingår även filterglas och kopplingar.

Värmepump Gullberg & Jansson

Fördelarna med en poolvärmepump är att den utnyttjar energin i luften vilket gör den effektiv och energisnål. Till värmepumpen ingår även bypasskopplingar. P-serien är en on/off-pump som vi har som standard. Q- och X-serien är alternativa pumpar med inverterkompressor och wifi-kompatibilitet.

Slang- och kopplingspaket

Slang- och kopplingspaketet är anpassat efter aktuell poolstorlek.

Tillval – Rostfria detaljer

Rostfria detaljer (bräddavlopp, inlopp, och belysning) kan fås mot pristillägg.

Poolliner

Den liner som ingår i vårt materialpaket är en fabrikstillverkad liner som man monterar på plats i poolen själv med hjälp av en snap-in-list.

Liner-Skyddsduk-560H

Skyddsduk

Skyddsduken är en foam eller som placeras mellan poolstomme och liner. Foamen kan även vara vit eller blå.

Liner-Snapinlist-560H

Snap-in-list

Snap-in-listen fästs i infästningslisten i poolens ovankant. På linern finns en svetsad list som sedan ska tryckas in i snap-in-listen.

Liner-mattanpassad-560H

Måttanpassad liner

Linern är en 0,78 mm tjock fabrikstillverkad liner som fästs med snap-in-list. Liner kan även fås anpassad efter vår gaveltrappa. Linern kan fås i olika mönster och färger.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸

Poolstomme