Poolstomme / Materialpaket

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem som består av poolgrund, poolväggar och gaveltrappa samt all armering. Poolgrunden är en betongplatta på mark med 100 mm isolering. Väggblocken består av 300 mm cellplast med ett ytskikt av fiberarmerad betong. Väggblocken armeras och gjuts endast ihop i skarvarna och ovankant vilket ger en välisolerad pool och mindre betongåtgång och armering. Poolstommen kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd.

Materialpaket – Tjälldén Poolstomme

Nedan beskrivs vad som ingår i materialpaketet för poolstomme (grund och väggar).

Material till poolgrund

L-element-pool

L-element utan ytskikt

L-elementet är av cellplast och har inget ytskikt av betong. Höjden på L-elementet är 200 mm.

Cellplast-vit-Material

Markisolering

100 mm falsade cellplastskivor läggs som markisolering.

Skarvbleck-kantelement-430H

Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa kantelementen i skarvarna.

Armeringsdistans-4050-430H

Armeringsdistanser 40/50

Armeringsdistanser placeras ovanpå cellplasten för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan

Armeringsnat-Tillbehor

Armeringsnät

Armeringsnät läggs över hela grundens yta enligt grundsektionen

Pool-armeringsbyglar-560H

Armeringsbyglar 1500×500 mm

Färdigbockade armeringsbyglar gjuts in i betongplattan.

Material till poolväggar

Pool-vaggblock-560pxH

Block till poolvägg

Väggblocken är av cellplast och har ett ytskikt på utsida och insida av fiberarmerad betong. På sidorna har blocken urtag. Urtagen bildar en form för betongen. Måtten på blocken är höjd 1500 mm, längd 500 alt 1000 mm och bredd 300 mm.

Pool-hornblock-560pxH

Hörnblock till poolvägg

Hörnblocken är 1500 mm höga och har urtag för pelare på båda sidor. Även hörnblocken är av cellplast och har ett ytskikt av fiberarmerad betong.

Justeringsbrickor-430H

Justeringsbrickor

Justeringsbrickor kan användas mellan grund och väggblock för att justera så att väggblocken hamnar jämt i ovankant.

Skarvbleck-kantelement-430H

Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa väggblocken i skarvarna.

Armeringsstal-Tillbehor

Krönbalksarmering

Krönbalken armeras med 12 mm armeringsjärn som levereras i 6 m längder.

Pool-armeringsbyglar-560H

Krönbalksarmering till hörn

I varje hörn av krönbalken läggs två stycken färdigbockade armeringsbyglar, 1500 mm x 500 mm. Armeringsjärnen ska skarvas minst 500 mm.

Armeringsdistans-4050-430H

Armeringsdistanser 40/50

För att skapa distans i krönbalken används samma distanser som till grunden.

Liner-Svart-list-560H

Infästningslist i plåt

Infästningslisten skruvas fast i krönbalken i ovankant på poolens insida. Vid platssvetsad liner svetsas linern i listen. Vid fabrikstillverkad liner skruvas snap-in-listen fast i plåtlisten.

Gaveltrappa

Vår gaveltrappa kan fås som tillval. Trappan består av cellplast och har precis som väggblocken ett ytskikt av fiberarmerad betong. Trappkanterna är förstärkta med en plastlist. Gaveltrappan har tre steg som standard men går att få med ett extra steg.

Pooltillbehör

Pooltillbehörspaketet levereras i samarbete med AstralPool. Bräddavlopp, inlopp och belysning är i plastutförande men finns även i rostfritt som tillval.

Bräddavlopp – 17,3 L med vid mun

När vattnet går från poolen passerar det genom bräddavloppet där skräp från ytan samlas upp i en silkorg. Bräddavloppet är tillverkat i UV beständig plast.

Inloppsmunstycke och ingjutningsrör

Vattnet går tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena efter att det renats och värmts upp. Inloppsmunstycket från AstralPool är tillverkat i plast.

Pump Sena 0,61

Pumpens uppgift är att driva runt vattnet i poolens cirkulationssystem. Pump Senas delar är till största del tillverkade i polypropylen-plast vilket ger väldigt bra motståndskraft mot de vanligaste kemikalierna för behandling av poolvatten.

Sandfilter Mediterraneo Top 500

Sandfilter passar som rening för pooler för privat bruk då sandfilter är lämpliga för vattenvolymer mellan 15-130m3. Mediterraneo sandfilter är tillverkad i thermoplast. Sandfiltret Mediterraneo har tryckmätare som visar när sandfiltret behöver backspolas. Till sandfiltret ingår även filtersand och kopplingar till filtret.

Värmepump Q-serien Gullberg & Jansson

Fördelarna med en poolvärmepump är att den utnyttjar energin i luften vilket gör den effektiv och energisnål. Alla värmepumpar från Gullberg & Jansson fungerar både för klor- och saltvattenpooler eftersom de har titanslinga i värmeväxlaren. Till värmepumpen ingår även bypasskopplingar till värmepump. Värmepumpen skickas i separat leverans.

Astral-belysning

Poolbelysning

Poolbelysningen är tillverkad i polypropylen-plast med fiberglas. Belysningen levereras som en komplett enhet med tillbehör för enkel installation. Standardlampa 300W. LED kan fås som tillval.

Slang-Kopplingar-560H

Slang- och kopplingspaket

Exempel pool 8×4 m: 2 st 2 m PVC-rör dim 50 mm, 10 st vinkel PVC 90 grader dim 50 mm, 1 st kulventil 50 mm, 30 m PE-slang dim 50 mm, 2 st klämkoppling PE-vinkel 90 grader dim 50 mm x2 (bräddavlopp), 2 st klämkoppling PE-vinkel 90 grader dim 50 mm x2 (inlopp), 4 st PE dim 90 grader dim 50 mm, 2 st klämkoppling PE T-rör dim 50 mm, 4 st klämkoppling PE raka dim 50 mm x2, 2 st Nippel PVC dim 63-50 mm x2, 2 st lim PVC burk 250 ml med pensel, 1 st rengöring PVC 500 ml.

Poolliner

Den liner som ingår i vårt materialpaket är en fabrikstillverkad liner som man monterar på plats i poolen själv med hjälp av en snap-in-list.

Liner-Skyddsduk-560H

Skyddsduk

Skyddsduken placeras mellan poolstomme och liner.

Liner-Snapinlist-560H

Snap-in-list

Snap-in-listen fästs i infästningslisten i poolens ovankant. På linern finns en svetsad list som sedan ska tryckas in i snap-in-listen.

Liner-mattanpassad-560H

Måttanpassad liner

Linern är en 0,78 mm tjock fabrikstillverkad liner som fästs med snap-in-list. Liner kan även fås anpassad efter vår gaveltrappa.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Poolstomme