Poolstomme / Konstruktion

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem för privata pooler. Väggblocken till poolen är i färdig poolhöjd vilket ger en enkel montering och passar lika bra för självbyggaren som professionella poolbyggare. Genom att endast gjuta betong i de bärande pelarna minskar man mängden betong och får bättre isolering i poolväggarna. Vår poolstomme kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd från ledande aktörer inom poolbranschen.

Innehåll

Konstruktion – Tjälldén Poolstomme

1.Väggblock 2.Armeringsjärn 3.Armeringsbygel 500+1500 mm 4.Betong 5.Puts 6.L-element av cellplast 7.Dränerande material 100 mm 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Poolgrund

Grunden består av ett 200 mm högt L-element i cellplast och 100 mm falsad cellplast. Den 100 mm tjocka betongplattan armeras med ett armeringsnät.

Poolvägg

Poolväggen består av ett värmeisolerande byggblock i cellplast med urtag i skarvarna. I dessa urtag gjuts betong vilket ger en stabil och bärande betongstomme. I ovankant på blocken finns ett längsgående urtag. Denna krönbalk binder samman poolen i ovankant för att stabilisera konstruktionen. Blocken görs i måtten H: 1500 mm, B: 300 mm och L:1000 mm alt 500 mm.

Förankring grund och väggar

Då väggarna utsätts för både vatten och marktryck är det viktigt att förankra grund och väggar så att väggarna inte skjuts in eller ut. Detta görs genom att gjuta in ett vinklat armeringsjärn i grunden som sedan gjuts in i betongpelarna. Förankringen görs även genom att väggblocken monteras i bruk eller fogskum mot grunden.

U-värde

Väggblocken är 300 mm tjocka och tillverkade i värmeisolerande cellplast vilket medför ett lågt u-värde på 0,14 W/m2 C. Marken utanför poolen håller ca 4 grader. Genom att isolera väggarna minskar uppvärmningskostnaden. Om man använder pooltäcke när poolen inte används behåller man värmen betydligt mycket bättre.

Laster

Vattnets vikt i en pool med ett djup på 1,5 m är 1,5 ton/m2 vilket är den last som grunden utsätts för. Cellplast som material är bra på att ta upp jämt fördelade laster men dålig på att ta upp punktlaster. Cellplast i S100 kvalitet klarar en jämt fördelad last på 3 ton/m2. Den armerade betongplattans funktion är att sprida koncentrerade laster (punktlaster) till en större yta och på så sätt fördela lasten till den underliggande cellplasten. En villagrund utsätts för koncentrerade laster i form av väggar och möbler. Vattentrycket i en pool är en jämt fördelad last. Grunden i en pool utsätts för små punktlaster (människor som badar). Betongplattans funktion i en pool blir att sprida dessa punktlaster och skapa en hård yta för att undvika fotavtryck i poolgolvet.

Mark och vattentryck

En återfylld pool utsätts för både mark- och vattentryck. Dessa båda tryck tar till stor del ut varandra när poolen är återfylld och fylld med vatten. Lite förenklat kan man säga att vattentrycket är 25% större än marktrycket.

Vårt poolsystem klarar att stå återfylld utan att poolen är fylld med vatten. Detta innebär att det går att tömma poolen vid exempelvis linerbyte i framtiden. Det bidrar också till en effektivare byggprocess eftersom poolen kan återfyllas och byggen av ytor runt poolen såsom trädäck och liknande kan pågå innan poolen fyllts med vatten. Tunga maskiner ska dock inte köra nära poolen om poolen inte är vattenfylld eftersom maskinens vikt sprids inåt och kan påverka poolväggarna.

Fristående pooler

Om en sida ska stå helt fristående utan att återfyllas alternativt endast återfyllas delvis, dvs att den kommer att utsättas för vattentryck men inte marktryck, rekommenderar vi att man använder 500 mm långa block längs den sidan. Genom att göra detta blir de armerade pelarna dubbelt så många och poolens konstruktion förstärks.

Vid pooler med ingen eller delvis återfyllnad skall även krönbalken styvas upp. Detta kan exempelvis ske genom att förankra den med balkarna till trädäcket. Om inte detta kan utföras måste väggen styvas upp med ingjutna förstärkningspelare. Se mer på Fristående pool med Tjälldén Poolstomme.

Teknisk data

Väggblock 1 m – Längd och höjd 1000×1500 mm, Bredd 300 mm, Vikt ca 30 kg/block,U-värde 0,14 W/m2C

Väggblock 0,5 m – Längd och höjd 500×1500 mm, Bredd 300 mm, Vikt ca 15 kg/block, U-värde 0,14 W/m2C

Hörnblock – Längd och höjd 300×1500 mm, Bredd 300 mm (cellplast 180 mm), Vikt ca 15 kg/block

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸

Poolstomme