Poolliner / Linerfärger

Poolliner

Poolens insida kan kläs med olika material. Det vanligaste för privata pooler är liner. Vid val av liner kan man antingen välja en fabrikssvetsad eller en platssvetsad liner. En fabrikssvetsad liner tillverkas i fabrik efter poolens mått och levereras som en färdig ‘påse’ som man monterar med hjälp av en snap-in-list. En platssvetsad liner är oftast lite tjockare och passar bättre om poolen har många vinklar och trapplösningar som är utöver standard. Då köper man både liner och monteringen av en linersvetsare.