Grund till villa

 

Platta på mark

Den vanligast lösningen för villor är platta på mark. Vid platta på mark får man ett färdigt underlag att ställa väggarna på. Många villor har golvvärme och denna gjuts då in i betongplattan.

När man ska bygga en villa behöver man ta fram bygglovsritningar för att ansöka om bygglovet. När man sedan fått sitt bygglov kallas man till tekniskt samråd. Till det tekniska samrådet behövs konstruktionsritningar för grund, väggar och tak. Konstruktionsritningar benämns även som K-ritningar. När man sedan fått sitt underlag godkänt i det tekniska samrådet får man startbesked.

När man ska bygga en villa kan man välja att bygga huset via en husfabrik och då får man oftast hjälp med alla ritningar från husfabriken. Väljer man att arkitektrita sitt hus behöver man ta fram dessa ritningar själv. Vår erfarenhet är att det är bäst att samma konstruktör gör alla konstruktionsritningar dvs k-ritningar för grund, väggar och tak.

Utifrån konstruktionsritningen för grunden kan vi sedan offerera materialet. En konstruktionsritning för grunden kallas även grundplan. Bra ritningsunderlag underlättar genom hela byggnationen. Det är lämpligt att börja ta fram dessa ritningar direkt efter att man fått bygglov så de är klara till det tekniska samrådet.

Här kan du läsa mer om platta på mark ▸

Platta på mark är den vanligaste grundlösningen för villor.
Platta på mark med ingjuten golvvärme.

Krypgrund

Vissa husfabriker levererar hus med färdigt bjälklag och i dessa fall behövs en krypgrund istället för en platta på mark. Vi har ett krypgrundssystem med lätta och väldigt välisolerade balkar som monteras för hand utan kranbil. Betongmängden som går åt vid byggnationen blandas på plats vilket gör att denna typ av grund passar bra där det är svårt att komma fram med betongbil.

Kryputrymmet mellan mark och hus ska ventileras. Detta kan göras med antingen uteluft eller inneluft. Den uteluftsventilerade grunden ventileras genom ventiler i grunden och den inneluftsventilerade grunden är en tät grund som ventileras med inneluft. Detta kan göras på olika sätt t ex genom att luft tas genom bjälklaget och ventileras ut med en fläkt.

Vid beställning av en krypgrund ritar vi upp en grundplan utifrån grundyttermåtten och placering av bärlinor (balkrader inne i grunden). Vi tillverkar även passbitar till grunden så att inga balkar behöver kapas på plats vilket underlättar monteringen.

En krypgrund är ett miljövänligare grundalternativ då mängden betong minskas med 80-90 % jämfört med en platta på mark.

Här kan du läsa mer om krypgrund 

Uteluftsventilerad krypgrund är ett bra alternativ vid modulhus.
Inneluftsventilerad krypgrund för villor med träbjälklag.

 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸