Grund till uterum

 

Platta på mark

Vid grundläggning för uterum används oftast platta på mark. I uterum har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Önskas golvvärme i uterummet är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering även i uterummet. Om man väljer vattenburen golvvärme och tänker stänga av värmen på vintern är det viktigt att ha en värmeväxlare så man kan köra glykol i golvvärmerören. Risken är annars att golvvärmerören fryser. 

Här kan du läsa mer om platta på mark ▸

Anslutning till befintligt hus

Ofta ansluts ett uterum till ett befintligt hus. I dessa fall sätts endast kantelement på de sidor som inte ansluter till det befintliga huset. Om det ska sättas en ny vägg som har en last på sträckan mot det befintliga huset behöver en armerad kantbalk göras även på den sträckan. Om det inte kommer att finnas någon vägg med last så skjuter man endast cellplastskivorna mot den befintliga grunden.

För att undvika att det blir en spricka i betongplattan vid den befintliga grunden så brukar man lägga en rörelsefog.  Det innebär att man inte gjuter ihop betongplattan med den befintliga grunden utan att man separerar dessa med en rörelsefog. En rörelsefog kan vara en plastfolie eller en tunn cellplastskiva. Om grunden som man gjuter betongplattan emot är oisolerad så är cellplast att föredra eftersom man då även tar bort köldbryggan. Det går även bra att använda en något tjockare cellplastskiva som man snedfasar i ovankanten. Det viktiga är att cellplasten inte sticker upp genom betongplattan.

Infästning av syll

Ibland är väggar och skjutpartier till ett uterum ganska smala. Ovankanten på ett kantelement består till viss del av cellplast. På våra element är det 5 cm och därefter en snedfasad kant. Tänk igenom hur bred syll du kommer att ha på ditt hus. Om det kommer att bli svårt att fästa in syllen kan du fasa bort en del av cellplasten innan gjutning så att du får mer betong att fästa i enligt bilder nedan. 

Se över vart infästningarna ska göras.
Skär bort cellplast på dessa ställen.
Bortskuren cellplast förberett för gjutning.
Bortskuren cellplast vid hörn.

Punktlaster vid breda fönsterpartier

Tänk på att breda fönsterpartier gör att väggens last fördelas ut från att vara en linjelast till att bli två punktlaster. Punktlasterna hamnar under pelarna som bär upp balken ovanför skjutpartiet. På bilden nedan fördelas takets last för hela sträckan där fönsterpartiet ska sitta till punkterna under pelarna vid sidan om fönsterpartiet. Ju bredare fönsteröppningen är desto större blir punktlasterna. Vid större punktlaster kan grunden behöva förstärkas.

Laster från ett skjutparti går ner som punktlaster i pelarna.