Grund till attefall- och fritidshus

 

Första beslutet man behöver ta är om man ska bygga huset på plats eller om man ska köpa en färdig modul från
en Attefallstillverkare. Vid köp av färdig modul levereras huset på plats med en kran och ställs direkt på grunden. I detta fall passar en krypgrund bäst. Det finns då möjlighet att dra alla installationer i bjälklag och kryputrymme. Om huset platsbyggs så fungerar alla grunder.

Platta på mark

Platta på mark är en vanlig grundkonstruktion. Detta innebär att kantelement sätts runt grundens ytterkant, marken innanför kantelementen isoleras och en armerad betongplatta gjuts ovanför isoleringen. Betongplattan blir då husets bottenbjälklag och husets ytter- och innerväggar kan resas på detta underlag. En platta på mark till ett attefallshus passar bra om huset platsbyggs eller byggs med en byggsats som är anpassad för platta på mark.

För platta på mark är det vanligt med golvvärme som uppvärmning. Det man bör tänka på är att vattenburen golvvärme är ett trögare system än elslingor. Om man behöver värma upp fritidshuset över en helg kan det vara bättre med elslingor i plattan.

Eftersom ett attefallshus max får vara 4 meter högt innebär detta att det oftast endast är en våning. Lasterna blir då inte så höga och mängden armering i betongplattan kan minskas för att få en kostnadseffektiv grund som är lätt att montera.

Fördelen med platta på mark till ett attefallshus är att golvet kommer närmare marken eftersom det inte behövs något bjälklag. Nackdelen är att man behöver komma till med en betongbil till bygget och ibland byggs attefallshus på svåråtkomliga platser.

Här kan du läsa mer om platta på mark ▸

 

Krypgrund

Den stora skillnaden mellan en platta på mark och en krypgrund är att en krypgrund behöver ett fribärande trä- bjälklag som bär upp huset mellan balkarna. Vid en krypgrund behövs mindre betong och denna kan blandas på plats. Attefallshus som levereras nyckelfärdiga från fabrik har ofta ett färdigt bjälklag då huset levereras som en ‘färdig låda’. Dessa hus kräver ofta en krypgrund.

Vi har ett system med isolerade betongbalkar som enkelt lyfts på plats för hand utan kranbil. Vi tillverkar måttan- passade balkar så att grunden stämmer exakt efter varje objekt så att balkarna enkelt kan ställas ut efter den ob- jektsanpassade grundritningen. Kryputrymmet ventileras med uteluft genom ventiler som sitter ingjutna i balkarna och ingen ytterligare ventilation behövs.

Här kan du läsa mer om Krypgrund ▸

 

Hybridgrund

En hybridgrund byggs med samma typ av isolerade balkar som krypgrunden fast i lägre höjd. Hybridgrunden behö- ver precis som krypgrunden ett fribärande bjälklag. Vid en hybridgrund fyller man upp utrymmet innanför balkarna med cellplast och inget utrymme behöver ventileras. Bjälklaget ska endast isoleras med 70 mm stegljudsisolering.

Hybridgrunden passar för attefallshus som platsbyggs. Ofta har attefallshus som levereras som en färdig modul (låda) ett fullisolerat bjälklag och då passar inte hybridgrunden. Hybridgrunden passar precis som krypgrunden till platser där det är svårt att komma fram med betongbil. Balkarna är så pass lätta att de även är smidiga att transportera ut på öar.

Här kan du läsa mer om Hybridgrund ▸