Krypgrund – Uteluftsventilerad / Materialpaket

Krypgrund – Uteluftsventilerad

En krypgrund innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. Ytan innanför balkarna måste ventileras. Grunden kan ventileras med antingen uteluft eller inneluft. En uteluftsventilerad krypgrund ventileras genom balkarnas färdigingjutna ventilhål och kräver ingen platsgjutning. Grundsystemet används därför ofta som grund vid exempelvis temporära bostäder eller andra anläggningar samt vid fritidshus.

Innehåll

Materialpaket – Tjälldén Uteluftsventilerad krypgrund

Frakt ingår då materialpaketet är märkt ‘Fritt byggplats’ som leveransvillkor. Materialpaketet fraktas till bygget med lastbil.

Balk med urtag (ytterkant grund)

Grundbalkarna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. På sidorna har balkarna urtag. Balkarna placeras runt ytterkanten av grunden. En standardbalk har måtten 1200x200x400 mm (LxBxH).

Balk med ventil

Vid uteluftsventilerad krypgrund används balkar med ventiler. Medföljande ventilgaller placeras i urtag i ovankant balk.

Hörnbalk

En hörnbalk har urtag på ena sidan och en gjuten gavel på den andra sidan samt ett urtag på den inre långsidan.

Passbitar

Standardbalkarna kompletteras med passbitar som specialtillverkas efter grundens mått för varje specifikt objekt. Passbitarna är numrerade och ska placeras enligt grundritningen.

Stödplatta med hål 500x350x200 mm

Stödplattorna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Stödplattorna har ett hål som ska placeras under varje balkskarv. Balkarna och stödplattorna gjuts ihop.

Cellplastblock 700x350x200 mm

Cellplastblock placeras mellan stödplattorna.

Mittbalkar 500x200x400 (LxBxH)

Balkarna som placeras inne i grunden kallas mittbalkar. Dessa består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Balkarna inne i grunden är 500 mm långa med hål i mitten och placeras rakt ovanpå en stödplatta.

Krönbalkar, Längd 1000 mm

Som underlag för golvbjälklaget inuti grunden samt för att skapa kryputrymme används krönbalkar i varmförzinkas stålplåt. Dessa placeras över krypöppningarna enligt grundritningen.

Justeringsbrickor

Höjden på balkarna kan justeras med hjälp av justeringsbrickor som placeras mellan stödplatta och balk.

Plastfolie 0,2 mm och tejp

På marken samt insida balkar i krypgrunden läggs en plastfolie för att stoppa markfukten. Plastfolien är åldersbeständig. Skarv- och skarvlockstejp medföljer.

Markisolering 100 mm

För att höja temperaturen i kryputrymmet ytterligare läggs cellplastskivor på plastfolien.

Lucka till inspektionsöppning

Luckan till inspektionsöppningen har måtten 667×400 och består av tre delar; ett cellplastblock för att isolera inspektionsöppningen, en vinkelplåt som placeras i ovankant öppning samt en aluminiumplåt som placeras på utsidan av grunden.

Grundritning

Till varje objekt ritas en grundplan upp.

TILLVAL Lock till ljusgård 667×1000 mm

Ljusgård kan fås som tillval. I de fall då ljusgård är inritat skickas en plåt med som lock till ljusgården. Denna plåt skruvas fast i ljusgårdsbalkarna.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Krypgrund – Uteluftsventilerad