Fristående pool med Tjälldén Poolstomme

En fristående pool är en pool som inte har någon eller endast delvis utvändig återfyllnad. Poolen utsätts då för vattentryck men inget utvändigt marktryck som kompenserar vattentrycket.

Vid fristående pooler som byggs med Tjälldén Poolstomme ska halvmetersblock användas. Poolen får då dubbelt så många armerade betongpelare. 

Väggarna ska även styvas upp ytterligare med ingjutna förstärkningspelare. Största avståndet mellan förstärkningspelarna ska inte överstiga fyra meter. Det innebär att en 8 x 4 m pool kommer att ha en förstärkningspelare mitt på varje långsida. Vi har tagit fram en förstärkningspelare som kan levereras med poolen.

Bilden visar en sektion med förstärkningspelaren.

1.Väggblock 2.Armeringsjärn 3.IPE80 svetsad i fästplåt 4.Betong 5.Puts 6.Peikko fästplåt 7.Dränerande material 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Förstärkningspelaren kräver mer betong i kantbalken än de vanliga armeringsvinklarna och därför ska L-elementet flytas ut på en stäcka på 300 mm enligt sektion. Vi rekommenderar att man vänder på ett L-element och fäster det något omlott med de andra elementen enligt sektionen. Förstärkningspelaren bör ha ca 30 mm betong runt om sig så urtagen i väggblocken kan behöva sågas ur ca 10-20 mm så att detta uppnås. Detta kan göras med kniv, fogsvans eller liknande.

Vid fristående pooler är det även en fördel om krönbalken styvas upp. Ett smidigt sätt att göra detta på är att förankra poolens krönbalk med trädäckskonstruktionen. Fördelen blir både att plintarna närmast poolen kan uteslutas samt att krönbalken styvas upp betydligt. Se mer information om detta på Förankring av pool i trädäck eller altan.

Läs mer om Tjälldén Poolstomme

Vänd på L-elementet där förstärkningspelarna ska placeras.
Vänd på L-elementet där förstärkningspelarna ska placeras.
Förstärkningspelare och övrig armering på plats.
Förstärkningspelare och övrig armering på plats.
Förstärkningspelare och övrig armering gjuts fast i plattan.
Förstärkningspelare och övrig armering gjuts fast i plattan.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter på poolstomme kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.