Grund till källare och sutteräng

Platta på mark är den vanligaste lösningen för källar- och sutteränggrunder. Det finns dock ett par ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid grundläggning av källare- och sutteränggrunder jämfört med grunder ovan mark.

Murblock - Urtag i betongplattan som stöd för källarväggen.
Murblock – Urtag i betongplattan som stöd för källarväggen.

För källarväggar används i huvudsak två olika typer av väggsystem:
Murblock: Murblock är färdiga block som muras ihop, exempelvis Lecablock.
Gjutblock: Välisolerade block i cellplast med hålrum för ihopgjutning med betong på byggplatsen, exempelvis Thermomur.

Jordtryck

 Gjutblock - Källarväggen förankras i grunden med armeringsjärn.
Gjutblock – Källarväggen förankras i grunden med armeringsjärn. Källa: Thermomur, Jackon AB

Källarväggen kommer att utsättas för jordtryck. Det finns då en risk att källarväggen trycks in om man inte vidtar någon åtgärd för att detta ska undvikas. Ett sätt är att åstadkomma ett urtag i betongplattan som skapar ett stöd för källarväggen. Detta görs genom att man först gjuter kantbalken så att man får ett upplag för den träregel som ska skapa urtaget. Träregeln placeras så att haket hamnar vid den murade väggens tänkta insida. Haket bör vara 30-50 mm tjockt och regeln bör ha samma tjocklek som den valda höjden på haket. Därefter kan betongplattan gjutas färdig. Betongplattan blir då 30-50 mm lägre där ytterväggen hamnar och väggen får då ett stöd. Vid gjutning med avdragsbalk kan regeln med fördel användas som upplag för denna. Detta hak tar upp det horisontella jordtrycket på ytterväggarna. Detta är en vanlig lösning om man exempelvis murar källarväggen med någon form av murblock.

Om källarväggen byggs upp med någon form av gjutblock för ihopgjutning på plats kan marktrycket tas upp genom att man gjuter in bockade armeringsjärn i betongplattan. Dessa armeringsjärn ska gå upp och gjutas in i betongen i väggen. Genom att gjuta in armeringsjärn som förankrar grund och vägg tas jordtrycket upp och denna lösning ersätter då haket som beskrevs tidigare. Här får man följa väggleverantörens anvisningar för källarväggar. Bilden nedan är ett exempel på hur det kan se ut.

Med andra ord bör man veta vilken typ väggar man ska använda till källarväggarna innan man gjuter grunden.

Laster

En källargrund ska förutom laster för väggar och tak klara lasterna från mellanbjälklaget mellan källare och entréplan. Detta bjälklag kan göras på olika sätt. Om bjälklaget görs i betong blir lasterna betydligt högre än om bjälklaget görs i trä. Oftast krävs hårdare kvalitet i cellplasten i kantelementen och mer armering vid en källargrund än vid en vanlig platta på mark ovan mark.

Om du vill ha en offert på materialpaket till källargrund kan du fylla i vårt prisförfrågeformulär. Notera då även, under “Övrig information”, att grunden ska vara till en källare.

Dränering

En källargrund och källarvägg bör utvändigt förses med en dränerande system förslagsvis en dräneringsskiva.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.