Grundläggning på vintern

På vintern bör man skydda grunden för att minska risken för tjällyftning eller att betongen spricker.

Om en grund ska anläggas när det är kallt ute måste först allt fruset material under grunden tas bort. Därefter bör kantelement och cellplast sättas omgående (samma dag) för att marken inte ska hinna frysa igen.

Vid gjutning

Vid gjutning ska lägsta dygnstemperaturen vara 5 plusgrader. När grunden är gjuten måste den täckas med betongtäckmatta om det är risk för minusgrader under tiden som betongen härdar då betongen består av mycket vatten som kan frysa. Detta hindrar att betongen fryser sönder.

Efter att betongen härdat

När betongplattan är färdighärdad måste man förhindra att tjälen kryper in under grunden och lyfter grunden. Detta gäller innan huset byggts på grunden eftersom husets värme förhindrar detta.

Täck kantbalken och marken en bit utanför grunden med isolerande material (t ex cellplast). Detta förhindrar marken från att frysa. Vid en längre köldperiod kan hela grunden behöva täckas med en betongtäckmatta.

Pool under uppbyggnad

För pooler som står färdiggjutna men ej återfyllda över vintern gäller som ovan. Om poolen återfylls med dränerande material finns ingen risk för att tjälen ska tränga ner och lyfta grunden. Ingen åtgärd behövs då göras. Om poolen har återfyllts med material som inte är dränerande och poolen inte fyllts med vatten finns en risk för att det återfyllda materialet kan skapa ett istryck mot väggen. För att undvika detta kan man lägga en tjälisolering (t ex en 600 mm bred remsa av cellplast) ovanpå återfyllnaden för att undvika att marken under fryser. När poolen fyllts med vatten finns ingen risk för att markens istryck ska påverka poolen.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.