Grundmur med hög sockel

För hus med hög synlig grundsockel har vi ett särskilt högt grundmursblock.

Många hus har en hög synlig grundsockel. De flesta hus med källare har hög sockel men det kan även vara hög sockel om huset har krypgrund eller murad grund. När man ska bygga till ett hus med källare kan man välja mellan att:

1. Fortsätta med hög sockel på grunden för att få ett enhetligt utseende.
2. Välja en lägre sockel på tillbyggnaden och då ha trappsteg inne i huset som går ner till den lägre delen.
3. Bygga källare även på tillbyggnaden vilket även detta ger ett enhetligt utseende.

Vilket alternativ man väljer påverkar utseendet och funktionen på huset så detta ska tas i beaktning redan då arkitektritningarna görs.

Vi har grunder för alla alternativen ovan. Det alternativ som beskrivs i denna texten är lösningen för alternativ 1 dvs fortsätta med hög sockel även för tillbyggnadsgrunden.

Block för förhöjd sockel med olika höjder

Vi har tagit fram ett grundblock som kan fås i höjderna 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm. Detta block placeras på en 200 mm höga stödplatta. Skarvarna gjuts ihop och utrymmet innanför fylls med makadam och cellplast enligt sektionen nedan. Högst upp gjuts en armerad betongplatta. På detta vis får man ett sk flytande golv. Utsidan på blocken är putsad med fiberarmerad betong och är en putsbärare. Ytskiktet är något ojämnt i karaktären för att skapa god vidhäftning för putsen. Utsidan på blocken ska putsas med glasfiberarmerat nät och puts för att få en jämn yta.

Montering

Placera ut stödplattorna med cc-avstånd 1000 mm, bild 1. Hålet i stödplattan ska sedan när blocken monteras hamna under skarven mellan två grundblock (grundblocken har ett urtag i sidorna och bildar därför, tillsammans med hålet i stödplattan, en pelare som sedan ska armeras och gjutas med betong). Markera därför på marken var pelarna kommer att hamna så blir det lättare att placera stödplattorna rätt. Mitten på hålet ska gå i linje med centrum block. Vid hörnen hamnar endast ett av urtagen ovanför ett hål. Placera ändå en stödplatta under det andra urtaget.

Stabilisera stödplattorna genom att återfylla med dräneringsgrus runt om, bild 2.

Bild 1.
Bild 2.

Därefter placeras blocken ut så att skarven hamnar ovanför hålet i stödplattorna, bild 3. Blocken fästs ihop med medföljande skarvbleck.

Armera pelarna med ett vertikalt armeringsjärn. Krönbalken dvs urtaget i ovankant armeras med två längsgående järn samt ev instick som går in mot betongplattan, bild 4 och 5.

Därefter kan pelare och krönbalk gjutas, bild 6.

Bild 3.
Bild 4.
Bild 5.
Bild 6.

Inne i grunden komprimeras grusen. Om man komprimerar grusen med maskin och man inte har återfyllt på utsidan kan man behöva staga upp utsidan på grunden. Därefter läggs cellplast samt armeringsnät ut, bild 7.

Därefter kan betongplattan gjutas, bild 8. Fyll först lite betong i botten på alla pelare så att betongen hinner sätta sig lite innan man fyller på resten. Detta för att man ska minska risken för att betongen lyfter blocken.

Bild 7.
Bild 8.

Grundpaketet

Materialpaketet för grundmur med hög sockel innehåller stödplattor med mellanliggande cellplast, grundblock, markisolering, armering och tillbehör såsom skarvbleck, cellplastspik och armeringsdistanser.

Byggblocken är beställningsvara och leveranstiden är 2-3 veckor.

Att tänka på vid tillbyggnad av källare

Det som är viktigt att tänka på vid tillbyggnad av källare är att dina källarväggar ska klara trycket som du tillför beroende på vilken grund och tillbyggnad du väljer. En tillbyggnad skapar ett tryck på marken som sprids in mot källarväggen så om källarväggen är i dåligt skick finns en risk för att den kan tryckas in. Rådgör med din konstruktör för tillbyggnaden.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du mejla oss på info@tjallden.se för att få en offert.