ISOGRUND L-element Extra

L-element med extra isolering i kantbalken.

Vårt nya standardelement är ett L-element med extra isolering i kantbalken och vi kallar det L-element Extra. Det nya kantelementet har flera fördelar gentemot traditionella L- och U-element.

– Bättre isolering under kantbalken
– Stabilare mot betongtryck vid gjutning
– Mindre betongåtgång i kantbalken
– Minskad uttorkningstid av plattans ytterkant

Ett L-element Extra med höjd 400 mm har 200 mm isolering i botten av elementet och ger därför dubbel isolering av kantbalken. Kantelementet kan ta upp samma linjelaster som vanliga U- och L-element men kräver mindre mängd betong, vilket är både en ekonomisk och miljömässig fördel. Vid gjutning blir dessutom betongtrycket mot grundelementet mindre vilket gör kantelementet mycket stabilare. Cellplasten är skuren i ett stycke vilket minskar risken för att kantelementet ska spricka i L-vinkeln i botten vid gjutning.

En lägre höjd på kantbalken gör även att uttorkningstiden av plattans ytterkant blir kortare.

I övrigt ser kantelementet ut som våra övriga element med gjutet ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel. Cellplastkvaliteten i kantelementet kan vara i S100-, S200- eller S300-kvalitet beroende på vilken linjelast huset har. Som standard offererar vi kantelement i S100-kvalitet.

Priset på ISOGRUND L-element Extra är detsamma som för våra traditionella U- och L-element.

L-element-extra-isolering-6

1. Armeringsjärn
2. Armeringsnät
3. Armeringsjärn instick
4. Betong
5. ISOGRUND markskiva
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Dräneringsgrus eller makadam
9. ISOGRUND L-element Extra

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.