Leveranstider

Leverans av villagrund. För att underlätta vid lossning är det viktigt att förbereda plats för materialet.
Leverans av poolstomme med gaveltrappa.

Alla leveranstider nedan är ungefärligt antal arbetsdagar från beställning tills varorna är på plats på bygget.

OBS! För tillfället är det brist på råvarumaterial till cellplast vilket gör att tillgången på cellplast är begränsad. Med anledning av detta kan vi inte garantera nedanstående leveranstider för tillfället.

Platta på mark grundpaket inkl armering: ca 4-5 arbetsdagar
Golvvärme: ca 7 arbetsdagar
Kryp- och balkgrundspaket: ca 4-5 veckor
Poolstomme och tillbehör: P.g.a. mycket högre efterfrågan än normalt kan vi just nu inte utlova en fast leveranstid i offertskede.

Förboka din pool inför hösten – 2020 och början av 2021 har varit en intensiv period för poolbranschen. Vi har som ett resultat av det nu inte möjlighet att ta in fler beställningar på vår poolstomme innan sommaren (tillbehör och även andra produkter kan det finnas utrymme för). Inför hösten har vi fortfarande platser kvar.

Leverans av material

Ett tips är att inte sätta leveransdag samma dag som byggarna kommer då det är svårt att säga vilken tid på dagen materialet kommer samt att något oförutsätt kan inträffa. Vi försöker alltid att leverera på det önskade leveransdatumet, dock kan leveransdagen bli en dag tidigare eller senare beroende på hur fraktbolagen planerar sina rutter. Du blir då kontaktad av speditören.

Husgrunder

Grundpaketet (kantelement, cellplast och tillbehör) levereras på lastbil. Armeringen levereras separat och, i de flesta fall, med kranbil. Golvvärmen skickas ut med DHL. Om du har beställt en komplett grund med grund-, armerings- och golvvärmepaket blir det tre leveranser. För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg.

Golvvärmepaketet levereras ut som ett DHL paket. Du får ett sms när paketet levereras från oss. Därefter ringer din lokala DHL terminal dig innan de levererar ut varorna. Får de inte kontakt med dig så blir paketet liggande på terminalen. Du kan alltid kontakta oss för att få fraktsedelnr ifall du missat samtal från speditören och själv ringa upp DHL för att komma överens om utkörning.

Vid leverans av krypgrunder är det endast en materialleverans.

Pooler

Poolleveransen kan bestå av 2-6 leveranser beroende på vilka produkter som är beställda.

Poolstommen (väggblock, kantelement, cellplast och tillbehör) levereras på lastbil och lossas med bakavlift.

Armeringen till poolstommen levereras separat och, i de flesta fall, med kranbil.

Pooltillbehören levereras direkt från Astral Pool alternativt Pahlén. Värmepumpen levereras också direkt från leverantör. Vi erbjuder värmepumpar från Gullberg & Jansson, Astral Pool och Pahlén.

Poollinern fabrikssvetsas efter poolens mått och levereras separat.

Poolskydd tillverkas efter poolens mått och levereras separat.

Informera om lossningsförhållanden vid beställning

Vid beställning ska kunden ange om baklift behövs. Om inte detta anges utgår vi från att kunden har utrustning för lossning. Uppge även vid beställning om det är svårt att komma fram med släp till lossningsplatsen, om så är fallet kan vi packa varorna på dragbil. Vid större leveranser behöver det dock finnas en truck eller liknande på plats för att lossa materialet.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg där lastbilar kan komma fram. Leveransen lossas där det finns hårdjord yta (exempelvis asfalt).

Om leveransplatsen är på en mindre ö med begränsade färjetider är det enklast att boka leverans till det åkeri som sedan ska frakta materialet via färja till byggplatsen.

Avisering

Speditören ringer det angivna aviseringsnumret innan leverans. Det är viktigt att du är kontaktbar på aviseringsnumret under hela leveransdagen.

Lossning

Vid leverans ska någon finnas på plats på bygget och hjälpa till med lossningen och ta emot varorna samt skriva på fraktsedeln. Kontrollera att antal kolli stämmer med fraktsedeln. För palleverans med bakavlift krävs att avlastningsplatsen har asfaltbeläggning eller likvärdigt eftersom avlastning sker med handtruck.

Lastbil med släp.
Lastbil med släp.
Lastbil utan släp, dragbil.
Lastbil utan släp, dragbil.
Lastbil med baklift och handtruck.
Lastbil med baklift och handtruck.