Automatisk pH- och klorstyrning

pH Expert, Chlor Expert och POD-kit

Denna produkt syftar till att automatiskt ställa in rätt pH och klorvärden i poolen. Genom att dessa två komponenter både mäter och tillför nödvändiga tillsatser automatiskt så hålls värdena på en bra nivå. pH Expert mäter och styr tillsatsen av pH-reglerande ämnen och Chlor Expert mäter och styr tillsatsen av klor. pH och Chlor Expert säljs och används alltid som ett paket. Du behöver dem tillsammans för att få rätt effekt i din pool.
Med hjälp av en tredje komponent, POD-kit, så blir installationen av produktpaketet enkel.

Beskrivning av hur produkterna fungerar ihop

Beskrivning av ph Expert, Chlor Expert och POD-Kit
Schematisk bild över installationen av automatisk klor- och pH-styrning.

pH Expert och Chlor Expert monteras på väggen och förbinds ihop med POD-kitet som installeras på rördragningarna, efter sandfiltret. Sensorer och injektionspunkt hamnar på samma ställe. pH Expert hämtar sina tillsatser från en dunk på golvet och Chlor Expert tillsätter klor på samma sätt genom att hämta flytande klor i rätt mängder från en annan dunk.

Produktinformation
Tillverkare: Zodiac
Grossist i Sverige: Gullberg & Jansson
Volym: Produkten kan hantera vattenvolymer upp till 150 m3
Garantitid: Både pH Expert och Chlor Expert har 2 års materialgaranti

Manual pH Expert
Manual Chlor Expert
Manual POD-kit

Ta väl hand om ditt vatten

Mycket om att äga och använda sin pool handlar om vattenkemi. Det är en stor mängd vatten som ska hållas rent och klart och ha rätt egenskaper. God vattenkemi gör även att linern varar längre. Denna produkt syftar till att förenkla detta förfarande genom att automatiskt ställa in pH och klor.

Produktpaketet lämpar sig för den poolägare som betecknas som medelhändig och teknikintresserad. Det är vissa inställningar man behöver göra och man behöver konfigurera och kalibrera systemet. Speciellt vid uppstart av poolen. Man ska därför vara inställd på att systemet kräver en del av ägaren trots att det sköter sig automatiskt till största delen.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter på pool kan du skicka in en prisförfrågan för att få en offert eller så kan du mejla oss din förfrågan på info@tjallden.se.