Renovering av krypgrund

Om ett kryputrymme i en krypgrund har förhöjd fuktnivå kan detta skada det ovanliggande träbjälklaget. En vanlig orsak till att man får en förhöjd fuktnivå i kryputrymmet är att grundbalkarna och grundbotten är oisolerade. Detta i kombination med ett välisolerat bjälklag ger ett kallt utrymme då värmen i huset inte värmer upp kryputrymmet. När den varma fuktiga sommarluften möter den kalla undersidan på bjälklaget finns risk för kondens som kan ge fuktskador på undersidan av bjälklaget. Risken för kondens är störst under för och sen sommar.

Tilläggsisolering av krypgrund

Ett sätt att förbättra en oisolerad krypgrund är att lägga en plastfolie på marken. Detta hindrar att markfukten kommer upp i kryputrymmet. Genom att tilläggsisolera marken och grundmuren kan temperaturen i kryputrymmet höjas och därmed minskas risken för kondens. Detta kan göras enligt nedanstående sektionsritning. Är grunden uteluftsventilerad är det viktigt att skära ur cellplasten vid ventilerna.

 

Renovering-krypgrund

1. Befintlig grundmur
2. Plastfolie PE 0,2 mm åldersbeständig dras upp på grundbalkens insida vid fläktventilerad krypgrund
3. Uteluftsventilerat eller fläktventilerat utrymme
4. Markisolering EPS 100 mm
5. Plastfolie PE 0,2 mm åldersbeständig
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Makadam

Gjuta platta i befintlig krypgrund

Träbjälklaget kan ha blivit så angripet av fukt och mögel att det behöver bytas ut. Ett alternativ till att byta ut det befintliga träbjälklaget är att göra om grunden till en modern platta på mark med golvvärme. Detta görs genom att man först tar bort träbjälklaget. Man bör se till att stöd under bärande innerväggar bibehålls. Därefter fyller man upp kryputrymmet med dränerande material till den nivån där den första cellplastskivan ska läggas. Det dränerande materialet ska komprimeras. Sedan läggs cellplastskivorna ut med förskjutna skarvar. I samband med detta monteras även isoleringen på insidan av grundbalkarna. För att cellplasten inte ska synas i golvet efter gjutning är det viktigt att cellplasten är fasad i ovankanten.

På de ställen där punktlaster kommer ner på plattan t ex vid öppenspis eller pelare ska plattan förstärkas. Innan gjutning läggs eventuella golvvärmerör och armeringsnät. För golvvärme rekommenderas 300 mm cellplast under betongplattan ifall detta är möjligt.

Renovering-till-platta

1. Befintlig grundmur
2. Markskiva S100 med fasad ovankant
3. Markisolering S100
4. Dräneringsgrus eller makadam
5. Armeringsnät
6. Betong
7. Dräneringsrör
8. Dränerande återfyllning
9. Makadam

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du skicka in en prisförfrågan för att få en offert.