Tillbyggnad av hus med befintlig krypgrund

Om man vill göra en tillbyggnad till ett hus med uteluftsventilerad krypgrund  kan man antingen välja en platta på mark-lösning eller en krypgrund. Det finns några aspekter som man bör tänka på.

Krypgrund-Attefallshus-560p
Krypgrund med ventil i ovankant.

Ventiler i den befintliga krypgrunden

Om man har en uteluftsventilerad krypgrund på det befintliga huset så har denna grunden ett antal ventiler som ventilerar utrymmet mellan marken och husets bjälklag, det sk kryputrymmet. Varje ventil ventilerar ett visst antal kvadratmeter kryputrymme. Täcker man för ventiler med en ny grund så försämras ventilationen i den befintliga grunden. Man bör kontrollera hur många ventiler som kommer att byggas för med tillbyggnaden. Om det är många ventiler som kommer att byggas för kan det vara bra att fortsätta med en uteluftsventilerad krypgrund även på tillbyggnaden. Då kan den gamla grunden ventileras genom denna grunden.

Är det endast ett fåtal ventiler som kommer att byggas för kan man göra en beräkning på behovet av ventiler i det befintliga huset. Man behöver då räkna på hur många ventiler som finns i den befintliga grunden, hur stora dessa ventiler är samt ytan på grunden. Utifrån denna informationen kan man beräkna hur många ventiler som behövs. Om den befintliga grunden har ventiler i överkant så behöver man kanske inte öppna upp några ventiler och har grunden ventiler i underkant så får man undersöka möjligheterna att öppna upp fler ventiler. Vi kan hjälpa till med denna typ av beräkningar kostnadsfritt i samband med beställning av krypgrund.

Läs mer om uteluftsventilerad krypgrund här.

Rörelsefog

Om man väljer att bygga grunden till tillbyggnaden som platta på mark ska en rörelsefog göras mellan krypgrunden och betongplattan. Det innebär att man inte gjuter ihop betongplattan med krypgrundsbalkarna utan att man separerar dessa med en rörelsefog. En rörelsefog kan vara en plastfolie eller en tunn cellplastskiva. Om krypgrundsbalkarna som man gjuter betongplattan emot är oisolerade så är cellplast att föredra eftersom man då även tar bort köldbryggan mellan betongplattan och krypgrundsbalkarna. Det går även bra att använda en något tjockare cellplastskiva som man snedfasar i ovankanten. Det viktiga är att cellplasten inte sticker upp genom betongplattan.

Vattenburen golvvärme för tillbyggnad

Om man vill ha vattenburen golvvärme i en tillbyggnad och man idag har vattenburna element i det befintliga huset behöver man komplettera med en shuntgrupp. Vattenburna element har mycket högre temperatur på vattnet än vattenburen golvvärme och därför behövs en shuntgrupp för att systemen ska passa ihop.  Vid en minde tillbyggnad kan det ibland vara svårt att hitta något bra ställe att placera fördelaren på och man kan då köpa till ett infällt skåp så att fördelaren kan gömmas inne i väggen.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.