Balkgrund för platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. Balkgrund för platta på mark är en lösning som istället för traditionella kantelement består av prefabricerade balkar som kantbalk. Den riktar sig mot självbyggare men även våra erfarna byggföretagskunder använder denna grund. Innanför balkarna placeras cellplast och därefter gjuts en armerad betongplatta. Fördelarna med balkgrund är att de är bättre isolerade samt att det går åt mindre betong än med traditionella kantelement. Balkarna är dessutom prefabricerade vilket gör monteringen enkel.