Dräneringsskiva

Fukt i källare kan ha flera olika orsaker. En källare kan bli fuktig ifall dräneringsrören blivit igensatta eller om dräneringen är felaktigt utförd. En annan anledning är att det inte finns något dränerande skikt utanför källarväggen. En källare med en oisolerad källarvägg upplevs ofta som fuktig då betongen suger åt sig markfukten. Genom att dränera om dvs byta ut dräneringsrören och samtidigt isolera med en dräneringsskiva på utsidan av källaren blir källaren bättre isolerad och mindre fuktig. Dessutom kan man minska energiåtgången.

En källare ska alltid isoleras på utsidan och marken ska luta bort från huset. I samband med en omdränering och tilläggsisolering av källarytterväggarna under mark kan det vara lämpligt att även förstärka isoleringen av källarytterväggen ovan mark.