Poolsarg & Marksten / Poolsarg

Poolsarg & Marksten

Ett poolbygge innebär ofta en stor förändring i trädgården och många passar därför på att även uppgradera hela eller delar av sin uteplats. Med poolsarg och marksten kan man komplettera sin pool för att skapa en utemiljö som knyter an till huset eller omgivningarna runt poolen.