Golvvärme på träbjälklag / Materialpaket

Golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag innebär att golvvärmeslingorna ligger i spårade spånskivor som lägg på ett träbjälklag. Spånskivorna läggs direkt på träbjälklaget och utgör då undergolvet och blir då bärande. Golvvärme på träbjälklag används framförallt på ovanvåningar eller krypgrunder.

Innehåll

Materialpaket – Golvvärme på träbjälklag

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder där vattenburen golvvärme är en del av paketet då detta önskas. I golvvärmepaketet ingår alltid frakt och det levereras i samarbete med Thermotech.

Golvvarme-trabjalklag-600H

Träbjälklag

Det som ingår i materialpaketet och som placeras i träbjälklaget är 22 mm spårade spånskivor, vändskivor, aluminiumplåtar för värmespridning samt golvvärmerör. Golvvärmerören är som standard 17 mm.

Golvvarmefordelare-600H

Golvvärmefördelare

I materialpaketet ingår även en fördelare. Fördelaren är i rostfritt stål och levereras komplett monterad. Fördelaren har som funktion att koppla samman alla slingor samt att fördela det varma vattnet till de olika rummen. Det finns fördelare från 2-12 slingor. Fördelaren är direkt monterbar mot alla shuntar.

Rumsreglering

Termostaterna monteras på väggen och har som funktion att styra värmetillförseln till golvet genom att öppna och stänga fördelarens ställdon. Som standard offererar vi trådbunden rumsreglering i vit kulör. Vid nybyggnation är det vanligast med trådbunden rumsreglering och vid renovering av befintligt hus kan det vara smidigare med trådlös rumsreglering. Rostfri kulör är ett tillval. Trådlös rumsreglering kan offereras separat.

Golvvarmeritning-600H

Objektsanpassad golvvärmeritning

Vid beställning görs en golvvärmeritning på hur golvvärmerören ska läggas i de olika rummen. Golvvärmeplanen görs efter husets planlösning. En mapp med golvvärmeplan samt beräkningar av flödesinställningar medföljer leveransen. Kunden kan dessutom få kontakt med en av Thermotechs golvvärmespecialister för att gå igenom alla nödvändiga detaljer för sitt objekt.

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se
Alla bilder på denna sida är från © Thermotech Scandinavia AB

Golvvärme på träbjälklag