Golvvärme på träbjälklag / Montering

Golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag innebär att golvvärmeslingorna ligger i spårade spånskivor som lägg på ett träbjälklag. Spånskivorna läggs direkt på träbjälklaget och utgör då undergolvet och blir då bärande. Golvvärme på träbjälklag används framförallt på ovanvåningar eller krypgrunder.

Innehåll

Montering – Golvvärme på träbjälklag

Objektsanpassad golvvärmeritning med dimensionering bifogas vid leverans av golvvärmematerialet. Ritningen skickas även som pdf.

Här kan du ladda ner Monteringsanvisning för golvvärme på träbjälklag.

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se

Golvvärme på träbjälklag