Hybridgrund / Materialpaket

Hybridgrund

Tjälldén Hybridgrund passar för hus med fribärande träbjälklag. Grundsystemet består av lätta, isolerade balkar och utrymmet innanför balkarna fylls med isolering. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme. Träbjälklaget ovanför grunden ska inte fullisoleras.

Innehåll

Materialpaket – Tjälldén Hybridgrund

Frakt ingår då materialpaketet är märkt ’Fritt byggplats’ som leveransvillkor. Materialpaketet fraktas till bygget med lastbil.

Balk med urtag (ytterkant samt bärlinor)

Grundbalkarna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. På sidorna har balkarna urtag. Balkarna placeras runt ytterkanten av grunden och ev som bärlinor inne i grunden. Balkarna har måtten 1200×200 mm (LxB) och finns i höjderna 300, 400 och 500 mm.

Hörnbalk

En hörnbalk har urtag på ena sidan och en gjuten gavel på den andra sidan samt ett urtag på den inre långsidan.

Passbitar

Standardbalkarna kompletteras med passbitar som specialtillverkas efter grundens mått för varje specifikt objekt. Passbitarna är numrerade och ska placeras enligt grundritningen.

Stödplatta med hål 500×350

Stödplattorna består av en isolerande kärna av cellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Stödplattorna har ett hål som ska placeras under varje balkskarv. Balkarna och stödplattorna gjuts ihop. Stödplattorna finns i höjderna 100 och 200 mm.

Cellplastblock 700×350 mm

Cellplastblock placeras mellan stödplattorna. Cellplastblocken finns i höjderna 100 och 200 mm beroende på vilken stödplatta som används.

Justeringsbrickor

Höjden på balkarna kan justeras med hjälp av justeringsbrickor som placeras mellan stödplatta och balk.

Markisolering 300 mm

Inne i grunden fylls utrymmet med vanligtvis 300 mm cellplast (100 mm x 3 lager). Cellplastspik för att fästa ihop markskivorna medföljer.

Plastfolie 0,2 mm och tejp

Ovanpå cellplasten läggs en plastfolie för att stoppa markfukten. Plastfolien är åldersbeständig. Skarv- och skarvlockstejp medföljer. I de fall marken är radonfarlig kan man ersätta plastfolien med en radonduk.

Grundritning

Till varje objekt ritas en grundplan upp.

Hybridgrund