Hybridgrund / Materialpaket

Hybridgrund

Tjälldén Hybridgrund passar för hus med fribärande träbjälklag. Grundsystemet består av lätta, isolerade balkar och utrymmet innanför balkarna fylls med isolering. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme. Träbjälklaget ovanför grunden ska inte fullisoleras.